Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00641 - Subsidieovereenkomst voor buurtsport en sport na school voor werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00641 - Subsidieovereenkomst voor buurtsport en sport na school voor werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00641 - Subsidieovereenkomst voor buurtsport en sport na school voor werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring 2020_GRMW_00641 - Subsidieovereenkomst voor buurtsport en sport na school voor werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 726.388,75

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vzw Sportaround werd opgericht met het doel om sport te promoten en jongeren in armoede sportmogelijkheden te bieden en wil de lichamelijke ontwikkeling van haar deelnemers bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van sportdisciplines voor alle leeftijden, zowel recreatief en competitief, binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

De vereniging organiseert daartoe wekelijks heel wat naschoolse sportactiviteiten binnen een buurtgerichte werking in verschillende Gentse aandachtswijken en zet in op trajectbegeleiding van kinderen naar het (reguliere) sportaanbod. In weekends en tijdens vakanties worden verschillende sportactiviteiten georganiseerd.

Zowel met de Sportdienst als met Brede School (Onderwijscentrum Gent) en de Jeugddienst heeft de vzw Sportaround een langdurige samenwerking opgebouwd op basis van subsidieovereenkomsten.

De Stad Gent en de vzw Sportaround slaan nu de handen in elkaar om een masterconvenant af te sluiten rond buurtsport en sport na school voor de periode van 01/07/2020 tot en met 31/12/2025.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven, waarbij het realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod essentieel is.
Bovendien hecht de Stad Gent er veel belang aan dat iedere Gentenaar zijn talenten kan ontplooien door kinderopvang en onderwijs, waarvoor de stad als brede leer- en leefomgeving verruimd moet worden.

Het sluiten van een subsidieovereenkomst 'voor buurtsport en sport na school voor werkingsjaren 2020-2025' (periode van 01/07/2020 tot en met 31/12/2025) met de vzw Sportaround, Weverboslaan 50 te 9050 Gentbrugge, kadert binnen de realisatie van deze doelstellingen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Sportdienst  Onderwijscentrum Gent  Jeugddienst 
Budgetplaats 3448100IS  3444700WK  3484101WK 
Categorie* E Sub  E Subs  E Subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT 
2020 42.750,00 10.800,00  3.600,00 
2021 92.396,05 23.342,16  4.090,36 
2022 99.584, 42 25.158,17  4.193,03 
2023 102.083,99  25.789,63  4.298,27 
2024 104.646,30  26.436,95  4.406,15 
2025 107.272,92  27.100,51  4.516,76 
Later 10.753,60  2.716,70  452,78 
Totaal 559.487,28 141.344,12  25.557,35 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34481 Wegnemen drempels tot sportparticipatie

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Sportaround, Weverboslaan 50 te 9050 Gentbrugge, voor buurtsport en sport na school voor werkingsjaren 2020-2025, zoals gevoegd in bijlage.