Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00616 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00616 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00616 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00616 - Subsidieovereenkomst voor diverse projecten ter ondersteuning van de werking van de Dienst Toerisme in 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Eind 2011 richtte de Stad Gent samen met de andere Vlaamse kunststeden Antwerpen, Brugge, Leuven en Mechelen de Kunststeden Vlaanderen vzw op, met zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent, op met als doel

 1. de gemeenschappelijke belangen van de kunststeden op het vlak van toerisme te behartigen. De vereniging is in deze materie het aanspreekpunt van de kunststeden voor derden. Ze verwoordt gezamenlijke standpunten en werkt beleidsvoorbereidend.
 2. een gezamenlijke visie te ontwikkelen en een kunststedenstrategie uit te bouwen over toeristische materies van gemeenschappelijk belang.
 3. complementair aan het lokale en bovenlokale toeristisch en flankerend beleid een gemeenschappelijke werking uit te bouwen op volgende domeinen:
  • kennisdeling & expertise-uitwisseling
  • marketingontwikkeling & communicatie
  • onthaal
  • kwaliteitsbewaking
  • projectmanagement
  • infrastructuur
  • marketing, voor zover de gemeenschappelijke werking een organisatorische of technische meerwaarde biedt
 4. de relevante subsidiekanalen aan te spreken en de middelen van de kunststeden samen te brengen om projecten van gemeenschappelijk belang te realiseren.
 5. synergie te bevorderen tussen de toeristische partners van de verschillende kunststeden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gevolge dit intergemeentelijk toeristisch samenwerkingsverband tussen de steden Gent, Antwerpen, Brugge, Mechelen en Leuven en de oprichting en deelname door de Stad Gent, betaalt de Dienst Toerisme jaarlijks subsidies uit aan vzw Kunststeden Vlaanderen voor de realisatie van verschillende afzonderlijke projecten.

De voorliggende subsidieovereenkomsten met de vzw Kunststeden Vlaanderen bevat het volgende actiepunt voor 2020.

Campagne ‘VLAANDEREN VAKANTIELAND 2.0’

In samenwerking met met Logeren in Vlaanderen; Provinciale organisaties, Vlaamse Kunststeden vzw en Toerisme Vlaanderen, worden verschillende acties opgezet met als doel: het toerisme na coronacrisis zo snel mogelijk weer op de rails krijgen. Hierbij ligt de focus op gasten die logeren in Vlaanderen waarbij de totaalbeleving (inclusief activiteiten, attracties, eten & drinken,…) wordt gebruikt als hefboom.

Centraal in de campagne is het bewerkstelligen van een mindswitch: ervoor zorgen dat mensen terug aan vakantie denken, dat Vlaanderen als bestemming voor een (zomer)vakantie overwogen wordt, dat er hier vele mooie plekjes te ontdekken vallen, dat de geruststelling er is dat dit op een veilige manier kan.

Deze ‘overkoepelende’ campagne (met eerder focus inspiratie, above-the-line marketing) is complementair aan de lokale campagnes van de steden.

Voor Gent dient een tussenkomst van 20.000 euro te worden voorzien. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Toerisme
Budgetplaats

344690003

Categorie*

E sub.

Subsidiecode Niet_Relevant
2020 20.000 EUR
Totaal 20.000 EUR

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34469 Onderzoek en bestemmingsmanagement

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst 'VLAANDEREN VAKANTIELAND 2.0' met Kunststeden Vlaanderen vzw, Botermarkt 1 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage