Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00614 - Samenwerkingsovereenkomst voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00614 - Samenwerkingsovereenkomst voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00614 - Samenwerkingsovereenkomst voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00614 - Samenwerkingsovereenkomst voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 46.770,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Toerisme Gent werkt met diverse interne en externe partners samen om haar beleid te kunnen realiseren. Deze intermediaire partners, zoals vzw Gent Hotels, vzw Gilde Gentse Gastenkamers, …, zijn belangrijk om de doelstellingen te realiseren.

De samenwerking tussen de Gentse hotelsector en de Dienst Toerisme, om met gebundelde krachten deze stad toeristisch te promoten, werd in 1992 voor het eerst geconcretiseerd via de oprichting van het Promotiefonds. 

De doelstellingen van deze samenwerking liggen zowel in het verlengde van de statutaire doelstellingen van de vzw Gent Hotels: “de optimale communicatie, interactie, en coördinatie tussen hotels, congres- en sleutelorganisaties van de stad een maximalisatie van de hotelbezetting in Gent tot stand te brengen.”, als deze van de Dienst Toerisme: het verblijfstoerisme in Gent stimuleren door de stad in de breedst mogelijke context naambekendheid te geven in het buitenland: Gent als toeristische bestemming, Gent als “the place to be", voor culturele en andere evenementen,…

Ten opzichte van andere kunststeden is deze samenwerking uniek op meerdere vlakken:

 • Gent is de enige stad waar alle erkende hotels verenigd zijn in een vast samenwerkingsverband;
 • er is een lange traditie om samen promotionele acties op te zetten die voor elke partij afzonderlijk onmogelijk te realiseren zijn: 1+1=3;
 • het Promotiefonds speelt een belangrijke rol in het welslagen van de personthalen. Met dit Promotiefonds levert de logiessector een onmisbare bijdrage in natura, in de vorm van kamers voor toeristische professionelen zoals mice, trade en pers. Op die manier maakt de sector het mede mogelijk om journalisten een beklijvend verblijf te bezorgen in Gent;
 • Via dit overlegplatform wordt een concreet en permanent contact onderhouden tussen de Dienst Toerisme en de hotelsector.

 Dit wordt gerealiseerd door onder andere:

 • het promoten van tentoonstellingen, van grootschalige culturele projecten, van evenementen, van het toeristisch product, enz
 • het onthaal van toeristische professionelen: journalisten, touroperators, reisagenten, congresorganisatoren en autocaristen. Deze personen worden in Gent zeer goed ontvangen zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat Gent allemaal te bieden heeft
 • Het organiseren en ondersteunen van de toeristische promotie via (professionele) beurzen en andere trade-events.
 • De uitvoering van het relance plan voor gent naar aanleiding van de coronacrisis.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met de vzw Gent Hotels, Kasteellaan 51, 9000 Gent, werd een overeenkomst opgemaakt voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent.

Voor de praktische werking van deze acties wordt door de Dienst Toerisme een werkingsbudget van 46.770 euro voorzien, waar tegenover de vzw Gent Hotels een gelijkwaardig aanbod aan hotelovernachtingen stelt. Het bedrag, door de Stad Gent ter beschikking gesteld, wordt per 1 januari geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex, waarbij het aanvangsindexcijfer dat van de maand december 2019 is en het nieuwe indexcijfer telkens dit is van de maand december voorafgaand aan het jaar van de verlenging.

Via een periodiek overleg worden alle acties, promotiecampagnes en ondersteuningsvormen afgesproken, geconcretiseerd, opgevolgd en geëvalueerd. Dit overlegplatform komt minimaal zes maal per jaar samen en bestaat uit volgende leden:

 • Twee leden van de Dienst Toerisme: de directeur + één medewerker
 • Twee leden van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd: het departementshoofd en een medewerker
 • Vier vertegenwoordigers uit de hotelsector.

In bijgevoegde overeenkomst wordt deze samenwerking concreet juridisch vorm gegeven waarbij eveneens de goedkeuring wordt gevraagd van de gemeenteraad. Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen en eindigt op het einde van 2020. Ze is jaarlijks opzegbaar door beide partijen mits opzegging bij aangetekende brief minstens 6 maanden voor de start van een nieuw kalenderjaar.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Toerisme
Budgetplaats 344670001
Categorie* E
Subsidiecode Niet_Relevant
2020 46.770,00
Totaal 46.770,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met vzw Gent Hotels, Kasteellaan 51, 9000 Gent, voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent in 2020, jaarlijks opzegbaar, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen