Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00656 - Subsidieovereenkomst voor taalkampen voor minderjarige nieuwkomers in Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00656 - Subsidieovereenkomst voor taalkampen voor minderjarige nieuwkomers in Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00656 - Subsidieovereenkomst voor taalkampen voor minderjarige nieuwkomers in Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00656 - Subsidieovereenkomst voor taalkampen voor minderjarige nieuwkomers in Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 8.698,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het Bestuursakkoord Stad Gent voor de periode 2019-2024 staat opgenomen: “We omarmen meertaligheid en meerlagige identiteit. Kennis van het Nederlands vergemakkelijkt het vlot samenleven. Daarom werken we op verschillende en aangepaste manieren aan vlotte taalverwerving met formele en informele leerkansen."

Vzw Roeland, Krijgslaan 18, 9000 Gent, organiseert sinds 2012 jaarlijks 4 taalkampen voor anderstalige minderjarige nieuwkomers via een samenwerkingsovereenkomst met de Stad Gent. De afgelopen overeenkomst werd positief geëvalueerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via een subsidieovereenkomst voor het werkingsjaar 2020 krijgt Roeland vzw € 15.000 voor de organisatie van taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers uit Gentse scholen, woonachtig in Gent.
Een deel van dit bedrag werd reeds uitbetaald via voorlopige verlenging van de vorige overeenkomst tot eind juni 2020.
Met dit besluit vragen we goedkeuring om de volgende schijf uit te betalen t.w.v. € 8.698,00.

In het gemeenteraad van 24/06/2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020. In het gemeenteraadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlenging komt te vervallen van zodra een nieuwe hoofdovereenkomst wordt gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. Deze wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst, die bijgevolg ingaat op 1/1/2020.

Er bestaat nog onduidelijkheid of alle kampen kunnen doorgaan door de coronamaatregelen. Gezien de doelgroep zijn alternatieven niet eenvoudig. Maar bij de afrekening zal er rekening worden gehouden met de mate waarin de kampen kunnen doorgaan of eventuele alternatieven.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

352140000

Categorie*

E subs

Subsidiecode

Niet_Relevant

2020

7.198,00

2021

1.500,00

Totaal

8.698,00


 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35148 Doelgroepgerichte initiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Roeland vzw, Krijgslaan 18 9000 Gent, voor het werkingsjaar 2020 voor het totaal bedrag van € 15.000, zoals gevoegd in bijlage, en waardoor de voorlopige verlenging tot juni 2020 komt te vervallen.


Bijlagen