Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00625 - Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn nummer 00309 van 27 april 2020 betreffende de goedkeuring van de subsidieovereenkomst voor proefproject TriVelo - Werkingsjaar 2020 - Intrekking

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 21:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00625 - Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn nummer 00309 van 27 april 2020 betreffende de goedkeuring van de subsidieovereenkomst voor proefproject TriVelo - Werkingsjaar 2020 - Intrekking
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00625 - Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn nummer 00309 van 27 april 2020 betreffende de goedkeuring van de subsidieovereenkomst voor proefproject TriVelo - Werkingsjaar 2020 - Intrekking 2020_GRMW_00625 - Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn nummer 00309 van 27 april 2020 betreffende de goedkeuring van de subsidieovereenkomst voor proefproject TriVelo - Werkingsjaar 2020 - Intrekking

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 27 april 2020 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de subsidieovereenkomst goed met vzw Passievrucht, Zilverenberg 5, 9000 Gent, betreffende het proefproject TriVelo – werkingsjaar 2020.

Met het proefproject Trivelo testen we samen met vzw Passievrucht een nieuw concept uit, namelijk een fietstaxidienst voor minder mobiele ouderen. Vrijwilligers halen in een triofiets buurtbewoners thuis op om hen naar LDC De Thuishaven of naar de winkel, de kapper,... te voeren en terug. De initiatiefnemers willen zo sociaal vervoer voor ouderen aanbieden en hen weer laten genieten van de ervaring van het fietsen. Tegelijk wil deze dienstverlening iets doen aan de vereenzaming bij veel ouderen. Wie minder mobiel is, komt sowieso al minder buiten.

De vrijwilligers die de fiets besturen, zijn een mix van Gentenaars en nieuwkomers. Op deze manier bevordert het project ook de integratie van nieuwkomers.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit project was voorzien om te starten op 1 mei 2020 in het LDC De Thuishaven.

Gezien de huidige Corona maatregelen is dit niet mogelijk.

Er wordt gevraagd om het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 in te trekken.

Overzicht van de uitgaven

Dit gaat om een intrekking van een subsidieovereenkomst van 2000 euro waarvan de betaling nog niet werd uitgevoerd. 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACJ0012 Verbeteren van vervoer op maat voor minder mobiele senioren ter ondersteuning van een mobiliteitsoplossing

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Trekt het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn nummer 00309 van 27 april 2020 betreffende de goedkeuring van de subsidieovereenkomst voor het proefproject TriVelo – werkingsjaar 2020 met vzw Passievrucht, Zilverenberg 5, 9000 Gent, in.