Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00662 - Subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00662 - Subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00662 - Subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring 2020_GRMW_00662 - Subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 200.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

VZW De Vergunning is sinds 1 juni 2016 erfpachter van een perceel gelegen te Meibloemstraat 86 dat van de straat- tot de achterkant langs één zijde volledig bebouwd is met een amalgaan van originele bouw, renovaties en koterijen, grotendeels verouderd en in slechte staat. De VZW engageerde zich om een gefaseerde vernieuwbouwing van de site te realiseren.
In de periode van 2016 tot 2019 werd kennisgemaakt met de gebouwen en het terrein en werden de noodzakelijke instandhoudings, sanerings- en renovatiewerken uitgevoerd om de sociale en culturele werking van de VZW te kunnen opstarten. In de komende jaren zal op de site gefaseerd vernieuwbouwd worden.

De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor sociale en
artistieke projecten en initiatieven. De Koer zet volop in op gedeeld ruimtegebruik ; ze stellen de infrastructuur ter beschikking aan bewoners en verenigingen. De Koer is hierdoor een bedrijvige uitvalsbasis voor buurtbewoners, kunstenaars, burgers en vrijdenkers. Een plek waar een verscheidenheid aan mensen werkt en deelneemt aan een nog grotere verscheidenheid aan activiteiten.
De Koer wordt gedragen vanuit een open gemeenschap ; de werking ligt in handen van verschillende werkgroepen die zich engageren voor bepaalde delen van de werking. Het hart van de werking is het forum; een maandelijkse bijeenkomst waar iedereen elkaar ontmoet en dialoog wordt ondersteund.
Zo bouwt de Koer aan een open plek waarbij zowel de werking als het programma op een participatieve manier tot stand komt. Door deze innovatieve manier van werken, geïnspireerd door
‘ de commons ’, neemt de Koer een boeiende en noodzakelijke plaats in het Gentse middenveld, met uitstraling naar Vlaanderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit convenant betreft een investeringssubsidie voor de vernieuwbouw van de middenbouw en gedeelte van de achterbouw op de Koer. Deze eerste fase van de vernieuwbouw betreft een compactering van het huidige programma. Een doordachte afbraak van vervallen stukken maakt plaats voor meer open ruimte. De kantoorruimte voor de werking en keuken worden samengebracht in een bestaand, maar grotendeels ongebruikt volume in de middenbouw. De foyer en het sanitair worden herbouwd in het volume van de achterbouw.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 3454000PO 
Categorie*
Subsidiecode niet relevant 
2020 90.000 
2021 100.000 
2022 10.000 
Totaal 200.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40008 Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst De Koer met vzw De Vergunning, Meibloemstraat 86, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.