Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00628 - Subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van de eerstelijnszone Gent bij de uitbouw van een lokaal coronabeleid - werkjaar 2020. - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00628 - Subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van de eerstelijnszone Gent bij de uitbouw van een lokaal coronabeleid - werkjaar 2020. - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00628 - Subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van de eerstelijnszone Gent bij de uitbouw van een lokaal coronabeleid - werkjaar 2020. - Goedkeuring 2020_GRMW_00628 - Subsidieovereenkomst voor de ondersteuning van de eerstelijnszone Gent bij de uitbouw van een lokaal coronabeleid - werkjaar 2020. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 23.486,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de ontwerpbeleidsnota Gezondheid wordt voorgesteld sterk in te zetten op toegankelijkheid van zorg en gezondheidsvaardigheden. Deze doelstellingen worden bovendien naar voor geschoven in het beleidsplan van de Zorgraad van Eerstelijnszone Gent. 

Van 2017 t.e.m. 2019 was er een samenwerkingsovereenkomst met vzw Huisartsenvereniging Gent, Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg,  goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2016. 

Gevraagd wordt om ook voor het werkjaar 2020 een nieuwe subsidieovereenkomst van vzw Huisartsenvereniging Gent goed te keuren, waarbij een bedrag van 36.000 euro wordt toegekend voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

In het gemeenteraad van 24/06/2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020 in afwachting van duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. In het gemeenteraadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlenging komt te vervallen van zodra een nieuwe hoofdovereenkomst wordt gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. Deze wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst, die bijgevolg ingaat op 1/1/2020

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Doel van deze samenwerking is om zowel inzake toegankelijkheid als inzake gezondheidspromotie de centrale rol van de huisarts te stimuleren en te ondersteunen. Via de organisatie van huisartsenwachtposten wordt extra ingezet op toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidzorg (toegang tot zorg ook in het weekend en tijdens feestdagen). Door een brede toepassing van de 'regeling derde betaler' bij de Gentse huisartsen te stimuleren, wordt tevens ingezet op laagdrempelige toegankelijkheid. Huisartsenvereniging Gent vzw heeft dit de afgelopen jaren kunnen realiseren en wil daar blijven op inzetten. Door de coronacrisis liggen de vragen en noden van Gentse huisartsen op dit moment ergens anders. Daarom wordt gevraagd om éénmalig een convenant voor 1 jaar op te maken. In het najaar maken we een nieuw convenant op (voor twee jaar) met andere prestaties.

De Gentse huisartsen zijn, via de Huisartsenvereniging, reeds jaren een belangrijke partner in het kader van gezondheidspromotie en toegankelijkheid van de zorg. Via deze overeenkomst wil de Stad Gent hun rol hierin ondersteunen en versterken in de toekomst.

Voor de periode 01/01/2020-30/06/2020 werd reeds 12.514,00 EUR toegekend i.h.k.v. de voorlopige verlenging tot 30/06/2020 van de “Subsidieovereenkomst voor de organisatie van een wachtdienst en de ondersteuning van het onderzoek naar beweegcoaches voor de werkingsjare” dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Welzijn en Gelijke Kansen 
Budgetplaats 34226GB00  
Categorie* E subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 19.886
2021 3.600
Totaal 23.486 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34226 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst tussen de Stad Gent en vzw Huisartsenvereniging Gent, Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg voor de ondersteuning van de eerstelijnszonde Gent bij de uitbouw van een lokaal coronabeleid, voor het werkingsjaar 2020 voor het bedrag van 36.000 euro, waardoor de voorlopige verlenging tot juni 2020 komt te vervallen.


Bijlagen