Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00611 - Sluiten van 2 aankoopovereenkomsten met betrekking tot het lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers 1,2,6,9, 10,11,12 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 22:28
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Joris Vandenbroucke, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00611 - Sluiten van 2 aankoopovereenkomsten met betrekking tot het lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers 1,2,6,9, 10,11,12 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00611 - Sluiten van 2 aankoopovereenkomsten met betrekking tot het lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers 1,2,6,9, 10,11,12 - Goedkeuring 2020_GRMW_00611 - Sluiten van 2 aankoopovereenkomsten met betrekking tot het lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers 1,2,6,9, 10,11,12 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 31.044,90

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbesluit van 28 september 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad en Farys met betrekking tot grondverwervingen binnen de zuiveringsdivisie (Z) tot de heraanleg van diverse wegenisdossiers.

In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst  zal ook het dossier van de Griendijk aangepakt  worden. Het projectgebied situeert ter hoogte van de watersportbaan zijde van de Noorderlaan en werd ook opgenomen in het RUP 163 Halfweg.

De woningen in de Griendijk liggen in een groene cluster, een collectief te optimaliseren buitengebied. De Stad  wil de houtkanten aan de grachten in ere houden.

De bestaande gracht zal uitgebreid en terug zichtbaar gemaakt worden in het landschap om op die manier de gracht te herwaarderen, infiltratie van regenwater in de bodem mogelijk te maken en de waterhuishouding op natuurlijke wijze te laten verlopen.

Er zal een voldoende brede weg in asfalt worden aangelegd  met aan beide zijden een uitwijkzone in grasbetontegels.

Farys zal een rioleringstelsel aanleggen.

Om bovenvermelde doelstellingen te kunnen realiseren dienen er 22 grondverwervingen te worden gerealiseerd.  

Door de onderhandelaar van Farys werden midden 2019 de gesprekken opgestart tot verwerving van deze innemingen.  Hierbij kon hij twee minnelijke akkoorden bekomen waarbij er 7 innemingen worden aangekocht.

Concreet gaat het over volgende innemingen:

Gent - 9de afdeling

 • Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, DEEL van nummer 659/02K3 met een oppervlakte van 75 m², zijnde inneming 1.
 • Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, nummer 659/02F3 met een oppervlakte van 25 m², zijnde inneming 2.
 • Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, nummer 659/53S met een oppervlakte van 36 m², zijnde inneming 6.
 • Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, DEEL van nummer 659/02W2 met een oppervlakte van 117 m², zijnde inneming 9.
 • Een perceel grond gelegen te Gent, Blekerystraat, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, nummer 659/53W met een oppervlakte van 70 m², zijnde inneming 10.
 • Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, DEEL van nummer 659/02X2 met een oppervlakte van 58 m², zijnde inneming 11.
 • Een perceel grond gelegen te Gent, Blekerydyk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, nummer 659/53X met een oppervlakte van 35 m², zijnde inneming 12.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met de eigenaars van de loten 1, 2,6,9,10,11 en 12 kon een verkoopsovereenkomst worden afgesloten die aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* TDW 
Budgetplaats 349125300 
Categorie*
2020 31.044,90
Totaal 31.044,90

Overzicht van de inkomsten

niet van toepassing

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Beslist tot het lichten van de optie, aan de Stad Gent verleend door de verkoper, dhr Marcel Gesquière en mevr Gesquière-Mechele Karin bij de bijgevoegde verkoopbelofte, tot aankoop van de volgende  onroerend goederen:  

Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, DEEL van nummer 659/02K3 met een oppervlakte van 75 m², zijnde inneming 1.

Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, nummer 659/02F3 met een oppervlakte van 25 m², zijnde inneming 2.

Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, nummer 659/53S met een oppervlakte van 36 m², zijnde inneming 6.

Voor deze goederen wordt een totaal bedrag van 20.240,51 euro betaald.

Artikel 2

Beslist tot het lichten van de optie, aan de Stad Gent verleend door de verkoper, dhr en mevr Frankie Goethals - Schreibers bij de bijgevoegde verkoopbelofte, tot aankoop van de volgende  onroerend goederen:  

Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, DEEL van nummer 659/02W2 met een oppervlakte van 117 m², zijnde inneming 9.

Een perceel grond gelegen te Gent, Blekerystraat, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, nummer 659/53W met een oppervlakte van 70 m², zijnde inneming 10.

Een perceel grond gelegen te Gent, Griendijk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, DEEL van nummer 659/02X2 met een oppervlakte van 58 m², zijnde inneming 11.

Een perceel grond gelegen te Gent, Blekerydyk, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 9de afdeling, sectie B, nummer 659/53X met een oppervlakte van 35 m², zijnde inneming 12.

Voor deze goederen wordt een totaal bedrag van 10.804,39 euro betaald


Bijlagen

 • Getekende belofte 1.2.6.pdf
 • 20180906_VE_schattingsverslag griendijk inneming (01).pdf
 • 20180906_VE_schattingsverslag griendijk inneming (02).pdf
 • 20180906_VE_schattingsverslag griendijk inneming (06).pdf
 • 20180906_VE_schattingsverslag griendijk inneming (09).pdf
 • 20180906_VE_schattingsverslag griendijk inneming (10).pdf
 • 20180906_VE_schattingsverslag griendijk inneming (11).pdf
 • 20180906_VE_schattingsverslag griendijk inneming (12).pdf
 • 20200424_AK_getekend verkoopbelofte9.10.11.12