Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00617 - Addendum bij subsidieovereenkomst Het Beroepenhuis vzw - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00617 - Addendum bij subsidieovereenkomst Het Beroepenhuis vzw - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00617 - Addendum bij subsidieovereenkomst Het Beroepenhuis vzw - Goedkeuring 2020_GRMW_00617 - Addendum bij subsidieovereenkomst Het Beroepenhuis vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 25.860,60

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de voorlopige verlenging tot en met 30 juni 2020 goed van de lopende, structurele (meerjarige) subsidieovereenkomst met Het Beroepenhuis vzw, waarop personeel is tewerkgesteld. De oefening om te kijken welke derden het meest geschikt zijn om mee het meerjarenplan uit te voeren is gestart. Ook de gesprekken met Het Beroepenhuis vzw zijn aangevat. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De verkennende gesprekken met het Beroepenhuis vzw over een eventuele verderzetting van de samenwerking en, desgevallend, over de modaliteiten daarvan, werden omwille van de coronamaatregelen uitgesteld. Het blijft de ambitie om de samenwerking verder te zetten indien die gealigneerd blijft op de ambities uit het meerjarenplan van Stad Gent.

In tussentijd stellen wij voor om een addendum toe te voegen zodat de overeenkomst met het Beroepenhuis vzw, Doornzelestraat 86-92 te 9000 Gent, van 2017-2019 met een jaar verlengd wordt, met behoud van de prestaties die in deze overeenkomst werden afgesproken. 

Dit addendum wijzigt artikel 1 van de oorspronkelijke overeenkomst, wat betreft duurtijd van de overeenkomst en het totaal toegekende subsidiebedrag per jaar. De duurtijd wordt verlengd met 1 jaar, tot 31 december 2020. Het geïndexeerde totaal toegekende subsidiebedrag bedraagt  51.414,6 euro. Van dit bedrag werd reeds 25.554 euro overgemaakt, zoals overeengekomen in het gemeenteraadbesluit met betrekking tot de voorlopige verlenging van de subsidieovereenkomsten tot 30 juni 2020.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Werk 
Budgetplaats 348190000 
Categorie* E.Subs 
Subsidiecode niet-relevant 
2020 23.274,59 euro 
2021 2.586,06 euro 
Totaal 25.860,60 euro 

Overzicht van de inkomsten

0

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34819 Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met Het Beroepenhuis vzw, Doornzelestraat 86-92 te 9000 Gent, waarin de duurtijd van het project verlengd wordt tot 31/12/2020 en het totaal subsidiabele bedrag per jaar aangepast wordt aan de indexering, met behoud van de afgesproken prestaties.


Bijlagen