Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00600 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 24 juni 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00600 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 24 juni 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00600 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 24 juni 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_00600 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 24 juni 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van Ivago.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1 en artikel 432, eerste lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opdrachthoudende vereniging IVAGO heeft op 28 april 2020 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de  algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 24 juni 2020 om 17u00 in het stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De agenda luidt als volgt:

 1. Samenstelling van het bureau;
 2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering;
 3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
 4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
 5. Goedkeuring evaluatierapport over de werking van IVAGO in 2019;
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
 7. Samenstelling van de raad van bestuur;
 8. Rondvraag.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de  algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvindt op woensdag 24 juni 2020 om 17u met name:

 1. Samenstelling van het bureau;
 2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering;
 3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
 4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
 5. Goedkeuring evaluatierapport over de werking van IVAGO in 2019;
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
 7. Samenstelling van de raad van bestuur;
 8. Rondvraag.

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvindt op woensdag 24 juni 2020 om 17u00 in het stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan Ivago ov, t.a.v. het
directiesecretariaat, Proeftuinstraat 43 te 9000 Gent.


Bijlagen

 • oproepingsbrief met bijlagen
 • Activiteitenverslag 2019