Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00644 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van zomerkampen in de Brede Schoolwijken - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 22:26
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Joris Vandenbroucke, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00644 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van zomerkampen in de Brede Schoolwijken - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00644 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van zomerkampen in de Brede Schoolwijken - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00644 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van zomerkampen in de Brede Schoolwijken - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 7.900,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Brede Schoolwerking is ingebed in het Onderwijscentrum Gent van de Stad Gent. 

Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk, waaronder één of meerdere scholen, met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren door in te zetten op een brede leer- en leefomgeving.

‘Leren en integrale ontwikkeling’ staan centraal. Er wordt doelgericht en constructief samengewerkt met organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bij het uitwerken van projecten wordt steeds gebaseerd op lokale noden van een wijk. De uitdagingen van de scholen staan centraal. De noden van de school worden ondersteund in functie van het maximaliseren van ontwikkelingskansen. Taal en het stimuleren van de taalvaardigheid in het Nederlands – met respect voor de thuistaal - is een belangrijk thema binnen de Brede Schoolwerking en krijgt zijn uitwerking in de organisatie van 6 zomerkampen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de zomer van 2020 wil Onderwijscentrum Gent 6 zomerkampen tijdens de eerste 2 weken van juli of de laatste 2 weken van augustus in 6 Brede Schoolwijken op 6 verschillende basisscholen (netoverschrijdend) organiseren met Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent, als partner. Dit kadert binnen de doelstelling om een behoeftedekkend vakantieaanbod uit te bouwen en binnen de doelstelling om het zomerverlies (verlies van vaardigheden tijdens de lange zomervakantie) tegen te gaan. In 2020 wordt opnieuw gekozen voor 6 zomerkampen in 6 Brede Schoolwijken. Het aanbod en de toeleiding van deelnemers zal over de ganse stad worden verspreid. 

Het project omvat het volgende:

- De organisatie van 6 zomerkampen die zich bevinden in 6 Brede Schoolwijken met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en  van de taalvaardigheid in het Nederlands – met respect voor de thuistaal van de leerlingen in het bijzonder. Bij de organisatie van de zomerkampen wordt samengewerkt met Onderwijscentrum Gent. Ondere andere de brugfiguren zorgen mee voor de toeleiding naar dit zomeraanbod. De uiteindelijke planning van de zomerkampen tijdens de vakantieweken wordt opgesteld in samenwerking en akkoord met Onderwijscentrum Gent.

- De implementatie van de visie van Stad Gent ten aanzien van meertaligheid en talensensibilisering, met een positieve benadering van thuistaal anders dan het Nederlands, en de inzet van aangepaste methodieken om binnen deze visie aan de slag te gaan met leerlingen die het Nederlands niet als thuistaal hebben.

- De vorming van monitoren rond meertaligheid, met onder meer aandacht voor (1) een positieve visie op meertaligheid, (2) methodieken om aan de slag te gaan met meertaligheid en talensensibilisering en (3) het valoriseren van de thuistaal van leerlingen bij het werken aan taalvaardigheid in het Nederlands.

Overdracht van middelen: 7.900 euro.

De overeenkomst gaat in op 01/07/2020 en eindigt op 31/12/2020.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst* PBD / Onderwijscentrum
Budgetplaats 3444700ZW 
Categorie*

E Subs

Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 5.349,50
2021

2.550,50

Totaal 7.900,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 344470000 
Categorie* E
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2020 230 euro
Totaal 230 euro

Verwachte ontvangsten

€ 230,00

Activiteit

AC34441 Ondersteunen van de school en ouders ifv maximale ontwikkelingskansen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de subsidieovereenkomst goed met Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent, voor de organisatie van zomerkampen in de Brede Schoolwijken - werkingsjaar 2020, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen