Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00631 - Subsidieovereenkomst voor gezondheidspromotie op maat van de wijk - voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:25
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00631 - Subsidieovereenkomst voor gezondheidspromotie op maat van de wijk - voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00631 - Subsidieovereenkomst voor gezondheidspromotie op maat van de wijk - voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00631 - Subsidieovereenkomst voor gezondheidspromotie op maat van de wijk - voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 871.096,90

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de nieuwe beleidsnota Gezondheid werd beslist sterk in te zetten op toegankelijkheid van zorg en gezondheidsvaardigheden. Deze doelstellingen worden bovendien naar voor geschoven in het beleidsplan van de Zorgraad van Eerstelijnszone Gent. 

Van 2017 t.e.m. 2019 was er een samenwerkingsovereenkomst met onderstaande Gentse wijkgezondheidscentra, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2016: 

 • WGC Botermarkt
 • WGC Brugse Poort
 • WGC De Kaai
 • WGC De Punt
 • WGC De Sleep
 • WGC Kapellenberg
 • WGC Nieuw Gent
 • WGC Rabot
 • WGC Watersportbaan.
Op de gemeenteraad van 20 februari 2017 werd de subsidieovereenkomst voor 'gezondheidsbevordering in de wijk' voor Wijkgezondheidscentrum Malpertuus goedgekeurd, dat dat jaar opende. Op de gemeenteraad van 27 april 2020 werd ook de subsidieovereenkomst voor 'gezondheidsbevordering in de wijk' voor Wijkgezondheidscentrum 't Vlot goedgekeurd, dat eind 2019 haar deuren opende.
 
Bovenstaande subsidieovereenkomsten werden jaarlijks positief geëvalueerd. 
 
Gevraagd wordt om voor de volgende 10 Wijkgezondheidscentra: WGC Botermarkt, WGC Brugse Poort, WGC De Kaai, WGC De Punt, WGC De Sleep, WGC Nieuw Gent, WGC Rabot, WGC Watersportbaan,WGC Kapellenberg, WGC Malpertuus, een overeenkomst goed te keuren waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro (mits jaarlijkse indexering van 2,51%) wordt toegekend aan elk wijkgezondheidscentrum voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

In de raad van 24 juni 2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020 in afwachting van duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. In het raadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlengingen komen te vervallen zodra de nieuwe hoofdovereenkomsten worden gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlengingen op te heffen. De overeenkomsten worden vervangen door de nieuwe overeenkomsten, die bijgevolg ingaan op 1 januari 2020 - werkingsjaren 2020-2022.

Gevraagd wordt  om  ook voor het nieuwe Wijkgezondheidscentrum 't Vlot een overeenkomst goed te keuren waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro (mits jaarlijkse indexering van 2,51%) wordt toegekend aan elk wijkgezondheidscentrum voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022.

De samenwerking tussen de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de Gentse wijkgezondheidscentra rond wijkgerichte gezondheidsbevordering, past in de huidige operationele doelstelling om elke Gentenaar alle kansen te doen krijgen op een gezond leven en welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Doel van deze samenwerking is inzake gezondheidsbevordering en toegankelijkheid de centrale rol van de wijkgezondheidscentra (i.h.v. de gezondheidspromotoren) te stimuleren en te ondersteunen.

De Gentse Wijkgezondheidscentra zijn reeds jaren een belangrijke partner in het kader van gezondheidsbevordering. Ze zijn een belangrijke speler in de verschillende Gentse wijken en slagen er tevens in een aantal prioritaire doelgroepen te bereiken met hun multidisciplinair zorgaanbod. Via deze overeenkomst wil de Stad Gent haar rol inzake gezondheidsbevordering ondersteunen, zowel wat betreft stadsbrede gezondheidsthema's als projecten/acties die bottom-up in de wijk ontstaan.

Overzicht van de uitgaven

Tabel uitgaven/ontvangsten

1.      Wijkgezondheidscentrum Botermarkt 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 2.      Wijkgezondheidscentrum De Brugse Poort 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 3.      Wijkgezondheidscentrum De Kaai 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 4.      Wijkgezondheidscentrum De Punt 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 5.      Wijkgezondheidscentrum De Sleep 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 6.      Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 7.      Wijkgezondheidscentrum Rabot 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 8.      Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 9.      Wijkgzondheidscentrum Watersportbaan 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 10.   Wijkgezondheidscentrum Malpertuus 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

14.104,00

2021

30.677,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

79.381,90

 11.   Wijkgezondheidscentrum ‘t Vlot 

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

354540000

Categorie*

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

13.500,00

2021

29.177,70

2022

31.447,71

2023

3.152,49

Totaal

77.277,90

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw, Hundelgemsesteenweg 145, 9050 Ledeberg waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 2

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vzw, Emilius Seghersplein 16, 9000 Gent waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 3

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum De Kaai, Maïsstraat 380, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 4

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum De Punt, Tweekapellenstraat 45, 9050 Gentbrugge, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 5

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum De Sleep, Désiré Fiévéstraat 31, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 6

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 182, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 7

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum Rabot, Begijnhoflaan 43, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 8

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan, Nekkersberglaan 518, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 9

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg Land van Waaslaan 130, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 10

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum Malpertuus, Brugsesteenweg 214, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2022.

Artikel 11

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot, New Orleansstraat 271, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor gezondheidsbevordering op maat van de wijk voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022.


Bijlagen