Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00592 - Subsidieovereenkomst met Manoeuvre vzw voor artistieke projecten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00592 - Subsidieovereenkomst met Manoeuvre vzw voor artistieke projecten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00592 - Subsidieovereenkomst met Manoeuvre vzw voor artistieke projecten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring 2020_GRMW_00592 - Subsidieovereenkomst met Manoeuvre vzw voor artistieke projecten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Voorgestelde uitgaven

€ 105.767,17

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ wil de Stad Gent culturele projecten ondersteunen die een vernieuwende bijdrage leveren aan de culturele revitalisering van Nieuw Gent én die gericht zijn op de activering en aansluiting van groepen die geconfronteerd worden met drempels die hun culturele participatie beperken.
 
Hiermee wil de Stad de culturele dynamieken in de wijk versterken, meebouwen aan een netwerk van potentiële samenwerking tussen bewoners, organisaties en Stad, met als doel het uitbouwen van een participatief ecosysteem dat lokaal initiatief aanmoedigt.
 
De betrokken culturele organisaties nemen actief deel aan diverse overlegmomenten met andere actoren werkzaam in Nieuw Gent om enerzijds hun opgebouwde expertise te delen en anderzijds naar een optimale inhoudelijke afstemming en samenwerking te streven.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met Manoeuvre vzw werd een ontwerp van subsidieovereenkomst opgemaakt voor de realisatie van artistieke projecten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023, waarbij een jaarlijkse subsidie wordt voorzien van 30.000 euro. In de overeenkomst wordt o.a. de nood aan samenwerking en afstemming tussen verschillende partners in Nieuw Gent beklemtoond, alsook de focus van de werking op o.a. kwetsbare bewoners (inz. kinderen en jongeren).
 
Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
 
Het ontwerp van subsidieovereenkomst wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Cultuurdienst

Budgetplaats

3411300GV

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

 Niet_Relevant

2020

13.500,00

2021

28.500,00

2022

30.229,50

2023

30.486,45

2024

3.051,22

Totaal

105.767,17

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor artistieke projecten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020 tot en met 2023 met Manoeuvre vzw, Wondelgemstraat 71 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.