Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00615 - Engagementsverklaring Brochure en kaart 'Gent - Toegankelijk voor iedereen' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:22
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00615 - Engagementsverklaring Brochure en kaart 'Gent - Toegankelijk voor iedereen' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00615 - Engagementsverklaring Brochure en kaart 'Gent - Toegankelijk voor iedereen' - Goedkeuring 2020_GRMW_00615 - Engagementsverklaring Brochure en kaart 'Gent - Toegankelijk voor iedereen' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Samen met Toerisme Vlaanderen (afdeling Toegankelijk Reizen) en Bart Vermandere, toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent, bereiden we een nieuwe toeristische brochure voor : 'Gent, toegankelijk voor iedereen'.

De nadruk wordt hierbij gelegd op wat Gent te bieden heeft voor ‘de toerist met een beperking’. Het gaat om een concept dat uitgewerkt werd door Toerisme Vlaanderen voor de Vlaamse kunststeden en intussen al werd gerealiseerd door Brugge, Leuven en Mechelen. Elke stad is vrij om de brochure + bijbehorende wandelkaart in de eigen huisstijl uit te brengen, maar de indeling wordt bepaald door Toerisme Vlaanderen. Voor Gent willen we dus iets gelijkaardigs maken in de eigen huisstijl.

Toerisme Vlaanderen voert op voorhand en op eigen rekening toegankelijkheidsscreenings uit, maar vraagt hierbij aan de stad een 'engagementsverklaring' voor de realisatie van de brochure + bijbehorende wandelkaart te ondertekenen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Omdat Toerisme Vlaanderen de kosten draagt voor toegankelijksscreenings van reca en toeristisch interessante gebouwen wordt aan de stad Gent gevraagd een engagementsverklaring te ondertekenen, waarbij de stad Gent als tegenprestatie zich verbindt tot het publiceren van een brochure + wandelkaart voor de 'toerist met een beperking'.

Deze brochure + kaart zullen worden gedrukt en digitaal ter beschikking gesteld in het Nederlands en het Engels.

Activiteit

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Engagementsverklaring Brochure en kaart ‘Gent - Toegankelijk voor iedereen’, zoals gevoegd in de bijlage.