Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00642 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van twee inclusieve vakantiekampen in de wijk Nieuw Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00642 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van twee inclusieve vakantiekampen in de wijk Nieuw Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00642 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van twee inclusieve vakantiekampen in de wijk Nieuw Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00642 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van twee inclusieve vakantiekampen in de wijk Nieuw Gent - Werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 12.810,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Brede Schoolwerking is ingebed in het Onderwijscentrum Gent van de Stad Gent. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk, waaronder één of meerdere scholen, met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren door in te zetten op een brede leer- en leefomgeving; "‘Leren en integrale ontwikkeling’ staan centraal. Er wordt doelgericht en constructief samengewerkt met organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bij het uitwerken van projecten wordt rekening gehouden met de lokale noden van een wijk. De uitdagingen van de scholen staan centraal. De noden van de school worden ondersteund in functie van het maximaliseren van ontwikkelingskansen. 

Inclusief werken in het opzetten van activiteiten en projecten voor àlle kinderen is een belangrijk thema binnen de Brede Schoolwerking. Dit krijgt onder meer zijn uitwerking in de organisatie van twee inclusieve zomerkampen in de wijk Nieuw Gent. Met dit intiatief worden de leerlingen en de scholenteams bereikt en wordt er nauw samengewerkt met de buurt en de wijkorganisaties. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de zomer van 2020 wenst Onderwijscentrum Gent graag twee inclusieve zomerkampen op te zetten in de wijk Nieuw Gent, in samenwerking met Bloemenstad vzw, Ebergiste De Deynestraat 1, Gent. Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Het project omvat het volgende:
Met Bloemenstad vzw beoogt de opdracht het inhoudelijk voorbereiden, ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en beleiden van twee inclusieve zomerkampen voor kinderen van de wijk Nieuw Gent. Overdracht van middelen: 12.810 euro.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 3444700WK 
Categorie*

E subs 

Subsidiecode

Niet_Relevant 

2020

11529 euro 

2021

1281 euro 

Totaal

12810 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34447 Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de subsidieovereenkomst goed met Bloemenstad vzw, Ebergiste De Deynestraat 1, Gent, voor de organisatie van 2 inclusieve zomerkampen voor kinderen van de wijk Nieuw Gent in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen