Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00620 - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00620 - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00620 - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging 2020_GRMW_00620 - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 een nieuw reglement 'retributie voor diensten in De Zwarte Doos goed. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de diensten die in De Zwarte Doos instaan voor de diverse dienstverlening, wordt een update van de aangeboden diensten opgenomen in het retributiereglement voorgesteld om beter aan te sluiten bij de praktische gang van zaken op de locatie.

In artikel 1 en 2 worden daarom ook de categorieën 'archeologische diensten' (bestond al in de tarieven) en 'bewaarneming van archeologische ensembles' toegevoegd. Daarnaast worden enkele tariefcategorieën in artikel 2 vereenvoudigd. Voor een eenvoudige communicatie en afrekening worden de tarieven grotendeels afgerond op een halve euro, uitgeneomn het archeologisch verpakkingsmateriaal dat op 10 cent blijft afgerond.

1. Geleide bezoeken

Wat betreft de geleide bezoeken, worden de tarieven gemiddeld ca 30% verlaagd. Bovendien wordt in artikel 4 een vrijstelling ingevoerd voor scholen, andere organisatoren van voltijdse opleidingen en Gentse socioculturele verenigingen; dit laatste enkel binnen de gewone openingsuren. 

2. Administratieve diensten en 3. Licenties voor het gebruik van beelden

Dit onderdeel werd vereenvoudigd (minder categorieën) en stemt beter overeen met de dienstverlening zoals die op vandaag wordt aangeboden. In globo wordt door deze wijziging geen financiële impact verwacht. 

4. Archeologisch verpakkingsmateriaal

Het aangeboden materiaal wordt geupdated. Bovendien wordt in artikel 4 een vrijstelling voorzien, indien het verpakkingsmateriaal zal dienen voor een schenking aan de Stad Gent.

5. Literatuur

Er wordt een nieuwe categorie 'brochures' ingevoegd, dewelke maximum 10 euro mogen bedragen. Het maximum voor beoeken wordt opgetrokken naar 50 euro om voldoende marge te bieden bij toekomstige publicaties. Bovendien wordt voorzien, nadat in de praktijk de vraag naar toezending van de literatuur werd vastgesteld, om verzendkosten door te rekenen.

6. Archeologische diensten en 8 Aanmaak/beheer bruikleendossier

Een aanpassing van de afronding. Bovendien wordt voor het bruikleendossier in artikel 4 een vrijstelling voorzien wanneer het bruikleen kadert in een tentoonstelling met gratis toegang, voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden. Dit ontslaat de bruikleennemer niet van een eventuele verzekeringsplicht.

7. Bewaarneming van archeologische ensembles

Dit is een nieuwe categorie, die aansluit bij bestaande dienstverlening. 


Het totaal van de wijzigingen wordt budgetneutraal ingeschat.


De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie en Archief Gent zijn belast met de toepassing van dit reglement.

Activiteit

AC35356 Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad wijzigt artikel 1 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos' als volgt:

  • het woord 'archeologische' wordt geschrapt in het item 'verkoop archeologische literatuur'
  • het item 'archeologische diensten' wordt toegevoegd
  • het item 'bewaarnemeing van archeologische ensembles' wordt toegevoegd

De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2020.

Artikel 2

De gemeenteraad vervang artikel 2 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos' door onderstaande tekst met ingang van 1 juli 2020:


De retributie bedraagt voor: 

§ 1. Geleide bezoeken, lessen en voordrachten per groep van max. 25 personen

Tarief in euro per groep

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Rondleidingen, lessen, lesvoordrachten, en voordrachten tijdens de openingsuren

50,00

51,00

51,50

52,50

53,50

54,50

Rondleidingen, lessen, lesvoordrachten, en voordrachten buiten de openingsuren

200,00

203,50

207,00

210,50

214,00

217,50

Kinderproject “Wie was Willem”

101,50

103,50

105,00

107,00

109,00

110,50


De tarieven zijn niet van toepassing op de activiteiten georganiseerd door de Stad Gent, al dan niet in samenwerking met andere partners.

§ 2. Diensten van administratieve aard

 Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Per afdruk

Print A4

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Print A3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Per beeld

Integrale scan (bouw- of milieu-) dossier (per inventarisnummer)

30,00

30,50

31,00

31,50

32,00

32,50

Digitaal beeld (scan of foto) op ware grootte

10,00

10,50

10,50

10,50

11,00

11,00

Vergroting (speciale opname)

20,50

20,50

21,00

21,50

21,50

22,00

Per uur

Specifiek opzoekingswerk op aanvraag

51,00

52,00

52,50

53,50

54,50

55,50

Per half uur

 

 

 

 

 

 

Buitengewoon opzoekingswerk in archief Burgerzaken

30,00 

30,50

31,00

31,50

32,00

32,50

 

§ 3. Licenties voor het gebruik van beelden

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Per beeld

 

 

 

 

 

 

Gebruik van beelden voor niet-commerciële doeleinden

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Gebruik van beelden voor commerciële doeleinden met een oplage van minder dan 1000 exemplaren

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Gebruik van beelden voor commerciële doeleinden en met een oplage van minstens 1000 exemplaren

26,00

26,50

26,50

27,00

27,50

28,00

 

§ 4. Verkoop archeologisch verpakkingsmateriaal

Tarief in euro per stuk

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Kartonnen doos

3,00

3,10

3,10

3,20

3,20

3,30

Glasdoos klein + inzetbakken

20,00

20,30

20,70

21,00

21,40

21,80

Glasdoos groot + inzetbakken

30,00

30,50

31,00

31,60

32,10

32,60

Metaaldozen groot formaat

15,00

15,30

15,50

15,80

16,00

16,30


§ 5. Verkoop literatuur

Erfgoedmemo’s

Maximum 2 euro

Brochures

Maximum 10 euro

Publicaties

Maximum 40 euro

Boeken

Maximum 40 euro


Desgevallend worden de verzendingskosten aan kostprijs aangerekend.

Jaarlijks wordt een lijst met bovenstaande verkoopartikelen ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

§ 6. Archeologische diensten

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Gebruik van de zeefinstallatie per uur

10,00

10,50

10,50

10,50

11,00

11,00

Tijdelijk bewaren van kwetsbare archeologische vondsten per begonnen maand

101,50

103,50

105,00

107,00

109,00

110,50


§ 7. Bewaarneming van archeologische ensembles

Tarief in euro, per m² per maand

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Eenmalige instapkost

100,00

101,50

103,50

105,00

107,00

109,00

1 of minder dan 1m², per maand

12,00

12,00

12,50

12,50

13,00

13,00

1 tot en met 10 m², per m² per maand

10,00

10,00

10,50

10,50

10,50

11,00

Meer dan 10m², per m² per maand

6,00

6,00

6,00

6,50

6,50

6,50


§ 8. Aanmaak/beheer van bruikleendossier

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Per dossier

254,50

258,50

263,00

267,50

272,00

276,50

 

Artikel 3

De gemeenteraad vervang artikel 2 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos' door onderstaande tekst met ingang van 1 juli 2020:

"Van de retributie zijn vrijgesteld:

§ 1. wat betreft de retributie bepaald in Artikel 2.§ 1: scholen, andere organisatoren van voltijdse opleidingen en Gentse socioculturele verenigingen, enkel tijdens de openingsuren;

§ 2. wat betreft de retributie bepaald in Artikel 2.§ 4, wanneer het verpakkingsmateriaal wordt gebruikt voor de schenking van een archeologisch ensemble aan de Stad Gent;

§ 3. wat betreft de retributie bepaald in Artikel 2.§ 8, wanneer het bruikleen kadert in een tentoonstelling met gratis toegang, voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden. Dit ontslaat de bruikleennemer niet van een eventuele verzekeringsplicht.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om in uitzonderingsgevallen afwijkingen van tarieven en vrijstellingen te voorzien. Deze gemotiveerde afwijkingen moeten jaarlijks door de gemeenteraad worden bekrachtigd."

Artikel 4

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

  • Te wijzigen retributiereglement
  • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie retributiereglement