Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00627 - Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00627 - Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00627 - Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging 2020_GRMW_00627 - Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' goed met ingang vanaf 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

1. Insecticidegel

In het goedgekeurde reglement werden de diensten vermeld in het reglement voor diensten van technische aard van het departement Samenleven en Welzijn verstrekt door de dienst Regie Samenleven en Welzijn opgenomen in  'het reglement voor diensten van technische aard van het departement Stedelijke ontwikkeling', onder de Groendienst die thans belast is met de ambtshalve bestrijdingen en interventies via burgemeestersbevel.

De tarieven die door voornoemde diensten gehanteerd werden waren gelijk, met uitzondering van insecticidegel per tube waarvoor een verschillend tarief werd aangerekend voor aanslagjaar 2019, met name:

- door dienst Regie Samenleven en Welzijn: 18 euro
- door het toenmalige Eco-werkhuis: 18,50 euro

Vermits deze diensten thans enkel door Groendienst worden verstrekt, wordt geopteerd om door het Eco-werkhuis gehanteerde tarief als basis te nemen in het nieuwe reglement. De diensten verstrekt door het toenmalige Eco-werkhuis worden immers in hun geheel verstrekt door de Groendienst.

Er wordt om die reden een tariefwijziging voorgesteld voor insecticidegel per tube als volgt:

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Insecticidegel per tube

18,80

19,10

19,50

19,80

20,10

20,50

2. Indeling 

Verder wordt de structuur van het reglement aangepast, om te vermijden dat andere uurloontarieven zouden worden gehanteerd voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Groendienst. In artikel 1 vervalt de indeling in paragrafen en worden alle technische diensten aangeboden door het departement in 1 lijst opgesomd. In artikel 2 vervalt eveneens de indeling in diensten door de ene of andere dienst uitgevoerd. De onderverdeling, in het huidige reglement aangeduid met een letter, worden in dezelfde volgorde aangeduid met een paragraaf 1 tot en met 9. In het nieuwe §9, daarvoor §2 C,  worden de woorden 'lonen personeel' en de bijhorende regels in de tarieftabel geschrapt. De vergoeding per uur voor de personeelsleden van de Groendienst worden uniform toegepast op basis van de nieuwe §1, 1 'Lonen'

3. Verwijderen beplanting

Naast het verwijderen van bomen, komt sporadisch ook het verwijderen van beplanting op het openbaar domein voor. Dit is niet opgenomen in het retributiereglement. Daarom wordt in de nieuwe §7 ook een tarief van 20€/m² ingevoegd voor de verwijdering van beplanting.De oppervlakte wordt bepaald aan de hand van een omschreven rechthoek, en jaarlijks geïndexeerd zoals de andere tarieven:

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

verwijderen ander openbaar groen, per m²

20,00

20,30

20,70

21,00

21,40

21,80 

 

4. Herstel antiparkeerpaal

Voor het herstellen - of zelfs vervangen -  van een antiparkeerpaal, is het aangewezen een uniform tarief te voorzien voor de werken, inclusief eventueel een vervangende antiparkeerpaal. Op die manier wordt het proces, inclusief afhandeling met verzekeraars van schadeveroorzakers, gestroomlijnd. Er wordt voorgesteld in de nieuwe §1, 3 'Vast (verkeers-)materiaal', naast een tarief voor weghalen en terugzetten van antiparkeerpalen, een tarief voor herstellen of vervangen van antiparkeerpalen te voorzien. Het voorgestelde tarief is een aanvaardbaar gemiddelde van de kost van deze werken, die anders via verschillende posten moest worden samengesteld.

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Herstellen of vernieuwen antiparkeerpaal na schade of aanrijding

183,00

186,10

189,30

192,50

195,80

199,10 

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Vervangt artikel 1van het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' als volgt:

Artikel 1. Omschrijving van de prestatie [gewijzigd gemeenteraad juni 2020; treedt in werking 01/07/2020]

De Stad Gent heft een retributie voor het verstrekken van diensten van technische aard door Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Groendienst:

 • lonen en materiaal allerlei diensten;
 • opladen, laden, vervoeren, plaatsen, wegnemen en/of lossen van (verkeers-)materieel en/of het beveiligen van het openbaar domein;
 • het vernieuwen en/ of het herstellen van trottoirs en opritten;
 • aanleggen en/of verwijderen van wegmarkering;
 • verplaatsen van openbare verlichting;
 • aanvraag walstroom.
 • het rooien van een straatboom;
 • herbossing;
 • plaagdierbeheersing.

De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2020.

Artikel 2

Wijzigt artikel 2 van het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' als volgt:

- De onderverdelingen in paragraaf per dienst worden opgeheven. De onderverdelingen in letters worden hernummerd tot paragrafen van 1 tot en met 9.

- Aan de nieuwe §1, 3) wordt een tarief toegevoegd als volgt:

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Herstellen of vernieuwen antiparkeerpaal na schade of aanrijding

183,00

186,10

189,30

192,50

195,80

199,10 


- De nieuwe §7 wordt vervangen als volgt:

§ 7. Het rooien van een straatboom en beplanting

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

met stamomtrek tot 0,50 m op 1m stamhoogte per stuk

45,80

46,50

47,30

48,10

49,00

49,80

met stamomtrek groter dan 0,50 m op 1 m stamhoogte per stuk

81,40

82,70

84,10

85,60

87,00

88,50

verwijderen beplanting, per m²

20,00

20,30

20,70

21,00

21,40

21,80

 

*voor de berekening van de oppervlakte wordt een rechthoek getrokken om de te verwijderen beplanting

 

- De nieuwe §9 wordt vervangen als volgt:

§ 9. Plaagdierbeheersing en vervoer

 

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Bestrijdingsmateriaal

Ontsmettingsproduct per liter

10,20

10,30

10,50

10,70

10,90

11,10

Insecticide-oplossing per liter

7,60

7,80

7,90

8,00

8,20

8,30

Insecticide-olie per liter

19,80

20,20

20,50

20,90

21,20

21,60

Insecticidegel per tube

18,80

19,10

19,50

19,80

20,10

20,50

Rodenticidegel per doos

3,60

3,60

3,70

3,70

3,80

3,90

Rodenticidegraantjes per zakje

0,50

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

Rodenticideblokje (30 gr) per blokje

0,30

0,30

0,30

0,30

0,40

0,40

Rodenticideblokje (80 gr) per blokje

1,50

1,60

1,60

1,60

1,70

1,70

Lijmval kakkerlakken

0,60

0,60

0,60

0,60

0,70

0,70

Insecticidegel bij kakkerlakkenbestrijding per tube

18,80

19,10

19,50

19,80

20,10

20,50

Bij verlies of opzettelijke beschadiging giflokaasbak ratten

7,90

8,10

8,20

8,30

8,50

8,60

Vervoer

Lichte vrachtwagen (heen en terug)

18,80

19,10

19,50

19,80

20,10

20,50

Nutteloze rit

18,80

19,10

19,50

19,80

20,10

20,50

De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2020.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
 • Gecoördineerde versie retributiereglement
 • Te wijzigen retributiereglement