Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00626 - Subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Fourat Ben Chikha, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00626 - Subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00626 - Subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00626 - Subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 129.654,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Sociale Kruidenier in Rabot (Samenlevingsopbouw) ontving jaarlijks 3.000 euro voor de werking van de Sociale Kruidenier. Sedert 2018 verliep dit via de vereenvoudigde werkwijze en werd dit goedgekeurd op het Bijzonder Comité Sociale Dienst Algemene Zaken van 27 november 2018. 

De medewerkers binnen het departement Sociale Dienstverlening evalueerden de uitvoering van deze werking steeds positief. 

De Sociale Kruidenier werking is nu ondergebracht in een aparte vzw: Sociale Kruideniers Gent vzw.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De nood aan materiële hulpverlening en voedselondersteuning blijft hoog in Gent. Het departement Sociale Dienstverlening werkt een kader uit rond materiële ondersteuning en wenst dit in samenwerking met het middenveld verder uit te bouwen. Sociale Kruideniers Gent vzw zal binnen dit kader een rol opnemen naast Sivi vzw bij het uitrollen ervan en in het experiment met een mobiele kruidenier. 

Hierbij wordt ingezet op twee luiken: een experiment met een mobiel sociaal voedselpunt en opvolging/expertisedeling. Het mobiel sociaal voedselpunt zal ingezet worden in wijken en randgebieden die de vaste voedselpunten niet (voldoende) bereiken. 

Overzicht van de uitgaven

Sociale Kruideniers Gent vzw, Jozef II-straat 104 te 9000 Gent

Dienst* Staf Beleidsondersteuning 
Budgetplaats B10150000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode
2020 38.250,00 Euro 
2021 43.142,60 Euro 
2022 43.867,40 Euro 
2023 4.394,00 Euro 
Totaal 129.654,00 Euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1015 Regisseren van materiële ondersteuning

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor werkingsjaren 2020-2022 met Sociale Kruideniers Gent vzw, Jozef II-straat 104 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.