Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00613 - Gentse Feesten 2020 - Addendum voor de convenanten met 13 pleinorganisatoren en 3 festivalorganisatoren voor activiteiten georganiseerd tijdens de Gentse Feestenperiode 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00613 - Gentse Feesten 2020 - Addendum voor de convenanten met 13 pleinorganisatoren en 3 festivalorganisatoren voor activiteiten georganiseerd tijdens de Gentse Feestenperiode 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00613 - Gentse Feesten 2020 - Addendum voor de convenanten met 13 pleinorganisatoren en 3 festivalorganisatoren voor activiteiten georganiseerd tijdens de Gentse Feestenperiode 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00613 - Gentse Feesten 2020 - Addendum voor de convenanten met 13 pleinorganisatoren en 3 festivalorganisatoren voor activiteiten georganiseerd tijdens de Gentse Feestenperiode 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor de edities Gentse Feesten 2020 werd aan de pleinorganisatoren een convenant aangeboden die zekerheid biedt met betrekking tot het subsidiebedrag alsook een vroegere uitbetaling ervan mogelijk maakt. De organisatie van de activiteiten binnen de feestkernen en bij de festivals tijkdens de Gentse Feesten edfitie 2020 valt binnen de periode waarbinnen de huidige federale maatregelen ivm het verbod op evenementen wegens covid-19 van kracht zijn. De GF kunnen dan ook op traditionele wijze niet worden georganiseerd. De afspraken die de convenanten omvatten kunnen dan ook niet worden nagekomen.

Het addendum (werkwijze 2020) bij de 16 convenanten wordt als volgt omschreven:

Het stadsbestuur heeft ervoor geopteerd om 50% van het totale subsidiebedrag, vastgelegd in elke convenant, te behouden en uit te betalen als eerste schijf aan de respectievelijke begunstigden. De uitbetaling zal gebeuren in juli 2020. De regeling werd gemaakt in onderling overleg met alle begunstigden. Naast dit vaste gedeelte van 50% wordt aan de 16 organisatoren de kans geboden om bijkomend 30% van de subsidie te ontvangen als een creatief alternatief kan worden geboden tijdens de Gentse Feesten periode of gespreid tijdens de maanden juli (vanaf 17 juli ) en augustus. Het kernteam van de Gentse Feesten zal gezamenlijk bepalen of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Het projectvoorstel moet in het bezit van de dienst Feesten en Ambulante handel zijn op 1 juli 2020. De uitbetaling van deze schijf zal gebeuren nadat, ten laatste op 15 oktober 2020, financiële verantwoording wordt ingediend.

20% van de subsidie komt in 2020 te vervallen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij deze vervalt dan ook de uitbetaling zoals voorzien in hoofdstuk 2, artikel 5 van de convenant, dat stelt dat een voorschot van 70% zal worden uitbetaald in het eerste kwartaal van 2020 en een eventueel saldo van 30% van het betrokken jaarbedrag gebeurt na de evaluatie en controle van de ingediende inhoudelijke en financiële verantwoording. Voor de festivalorganisatoren betreft het artikel 4 van de respectievelijke convenanten.

We wijzen er op dat de regeling alleen geldt voor die pleinorganisatoren (goedgekeurd GR 23 april 2019) en festivalorganisatoren (goedgekeurd GR 24 april 2017) waarmee de stad de convenanten heeft afgesloten.

Het betreft heden de convenanten met volgende partijen: vzw Happy Days, vzw Uitbureau (2x), vzw Probas, vzw Onder de Draak, vzw Koninklijke dekenij Korenmarkt en aanpalende straten, vzw World and Music, vzw Gentse Regio Club, vzw Boomtownfestival, vzw Vlasmarkt, vzw Trefpunt (2x),vzw Cirq, vzw MiramirO, vzw IPBF/EFTC en vzw Circusplaneet.

vzw Happy Days

Ooidonkdreef 24

9800

Deinze

vzw Uitbureau Gent

Kammerstraat 19

9000

Gent

vzw Uitbureau Gent

Kammerstraat 19

9000

Gent

vzw Probas

Sint-Jacobsnieuwstraat 50

9000

Gent

vzw Onder De Draak

Lange Kruisstraat 6

9000

Gent

vzw KD Korenmarkt en aanpalende straten

Korenmarkt 10

9000

Gent

vzw World and Music

Lammerstraat 10

9000

Gent

vzw Gentse Regio Club

Riemsesteenweg 83

9940

Ertvelde

vzw Oudebeestenmarkt

Lucas Munichstraat 102

9000

Gent

vzw Vlasmarkt

Vlasmarkt 6

9000

Gent

vzw Trefpuntfestival

Walter De Buckplein 5

9000

Gent

vzw Trefpuntfestival

Walter De Buckplein 5

9000

Gent

vzw Cirq

Ossenstraat 96

9000

Gent

 vzw MiramirO, Dok Noord 4F, 202 te 9000 Gent

vzw IPBF/EFTC, Trommelstraat 1 te 9000 Gent

vzw Circusplaneet, Drongensesteenweg 146 te 9000 Gent

Activiteit

AC34464 Gentse Feesten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum (werkwijze 2020) bij de convenanten met 13 pleinorganisatoren en 3 festivalorganisatoren voor activiteiten georganiseerd tijdens de Gentse Feesten periode 2020. Een eerste schijf van 50% zal worden uitbetaald in juli 2020. Aanvullend wordt de kans geboden om een tweede schijf van 30% te ontvangen als een creatief alternatief kan worden geboden tijdens de Gentse Feesten of gespreid over de maanden juli (vanaf 17 juli) en augustus. 20% van de subsidie komt te vervallen.


Bijlagen

 • JD subsidieovereenkomst Kouter - vzw oudebeestenmarkt
 • JD-Subsidieovereenkomst cirq
 • JD-Subsidieovereenkomst Happy Days
 • JD-Subsidieovereenkomst Korenmarkt
 • JD-Subsidieovereenkomst Onder de draak
 • JD-Subsidieovereenkomst Probas
 • JD-Subsidieovereenkomst Trefpunt (Baudelopark)
 • JD-Subsidieovereenkomst Trefpunt (Bij Sint-Jacobs)
 • JD-Subsidieovereenkomst Uitbureau (laurentplein)
 • JD-Subsidieovereenkomst Uitbureau (Place Musette)
 • JD-Subsidieovereenkomst Veerleplein
 • JD-Subsidieovereenkomst Vlasmarkt
 • JD-Subsidieovereenkomst world and music
 • Convenant Circusplaneet vzw 2017 2019.docx
 • Convenant MiramirO vzw 2017 2019.docx
 • Convenant IPBF vzw 2017 2019.docx
 • addendum bij de convenanten