Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00649 - Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs - Stad Gent en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent - Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00649 - Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs - Stad Gent en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent - Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Wijziging - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00649 - Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs - Stad Gent en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent - Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Wijziging - Goedkeuring 2020_GRMW_00649 - Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs - Stad Gent en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent - Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, §1.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad de rechtspositieregeling van het onderwijzend personeel gewijzigd en in het bijzonder een nieuw hoofdstuk 8 "De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer" goedgekeurd in het kader van het bedrijfsvervoerplan dat op 1 september 2017 van start ging. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om het fietsen verder en blijvend te stimuleren, heeft het stadsbestuur voor de personeelsleden de fietsvergoeding naar het wettelijk maximum, zijnde van 0,23 euro naar 0,24 euro per gereden kilometer opgetrokken. 

Deze aanpassing wordt ook voorzien voor het onderwijzend personeel en wordt zodoende gewijzigd in Hoofdstuk 8, §2 van de rechtspositieregeling van het onderwijzend personeel. 

Het onderwijzend personeel kan zodoende met ingang van 1 mei 2020 op dezelfde, billijke manier zoals bij het stadspersoneel van deze verhoging genieten. 

Overzicht van de uitgaven

Om deze aanpassingen te realiseren, maken we gebruik van de beschikbare kredieten woon- werkverkeer, die voldoende zijn om de verhoging van 1 eurocent per km op te vangen.

Overzicht van de inkomsten

Niet van toepassing.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34989 Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt met ingang van 1 mei 2020 hoofdstuk 8, § 2 van de rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs - Stad Gent en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent - Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding als volgt:

"HOOFDSTUK 8 DE VERGOEDING VAN DE KOSTEN VOOR HET WOONWERKVERKEER

§ 2. Het personeelslid die het woon-werkverkeer volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt, ontvangt een
maandelijkse fietsvergoeding van 24 cent per kilometer zonder dat de afstand meer mag bedragen dan de
effectieve afstand woon-werkplaats. Het personeelslid dat een pendelfiets gebruikt, heeft geen recht op een
fietsvergoeding".

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van de rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs - Stad Gent - en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent- Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen