Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00665 - Subsidieovereenkomst voor lokaal welzijnsbeleid en sociale kaart - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00665 - Subsidieovereenkomst voor lokaal welzijnsbeleid en sociale kaart - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00665 - Subsidieovereenkomst voor lokaal welzijnsbeleid en sociale kaart - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00665 - Subsidieovereenkomst voor lokaal welzijnsbeleid en sociale kaart - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 162.623,62

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van de ontwikkeling van het Lokaal Sociaal Beleid voor de Stad Gent werd in 2002 een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de Stad Gent, OCMW Gent en Welzijnsoverleg Regio Gent vzw, waarvan akte werd genomen op de gemeenteraad van 23 september 2002. Welzijnsoverleg Regio Gent vertegenwoordigt hier de private lokale welzijnsactoren. Deze private lokale welzijnsactoren hebben een cruciale rol in het mee uitvoeren van een lokaal welzijnsbeleid, aangezien zij uitvoerder zijn van heel wat dienst- en hulpverlening die het welzijn van de burgers ten goede komt.

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Stad Gent, had een jarenlange samenwerking via een convenant met Welzijnsoverleg Regio Gent als vertegenwoordiger van de derde partners in het uitvoeren van een lokaal welzijnsbeleid. Deze werd eenmalig verlengd voor de periode januari-juni 2020.

Het Departement Sociale Dienstverlening, OCMW Gent, had een jarenlange samenwerking via een convenant met Welzijnsoverleg Regio Gent i.k.v. informatiedoorstroming en netwerking. Deze werd eenmalig verlengd voor de periode januari-juni 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van het Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders van april 2019, houdt het Welzijnsoverleg Regio Gent op 1 juli 2020 op te bestaan en lopen de bestaande convenanten af. Vanaf 1 juli 2020 start een nieuwe samenwerking tussen de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent/het Departement Sociale Dienstverlening van OCMW Gent enerzijds en de Eerstelijnszone Gent vzw, Groot begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, anderzijds via een convenant. Op die manier willen de Stad Gent en het OCMW Gent de welzijnspoot binnen de Eerstelijnszone verankeren. Daarom werd beslist om aan de Eerstelijnszone Gent vzw een subsidie toe te kennen voor het signalenbeleid, sociale kaart, informatiedoorstroming en netwerking rond het thema welzijn.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Welzijn en Gelijke Kansen  Sociale Dienstverlening 
Budgetplaats 340030000  B10130000 
Categorie* AC34003  64910000 
Subsidiecode niet relevant  niet relevant 
2020 14.204,70 euro 14.204,70 euro
2021 30.700,78 euro 30.700,78 euro
2022 33.089,28 euro 33.089,28 euro
2023 3.317,05 euro 3.317,05 euro
Totaal 81.311,81 euro 81.311,81 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34003 Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor lokaal welzijnsbeleid en sociale kaart - Werkingsjaren 2020-2022, met Eerstelijnszone Gent vzw, Groot begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.
 

Bijlagen