Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_IP_00037 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Evaluatie aanpak problemen Brugse Poort

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 21:10
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sara Matthieu, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00037 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Evaluatie aanpak problemen Brugse Poort 2020_IP_00037 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: Evaluatie aanpak problemen Brugse Poort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De getuigenissen van buurtbewoners in de Brugse Poort.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

ma 01/06/2020 - 13:21

Toelichting

In de pers verscheen een lang artikel met getuigenissen van families uit de Brugse Poort. Zij beklagen dat zij nu geconfronteerd worden met stevige boetes terwijl ze enkel probeerden om de dealers uit de wijk te krijgen. Volgens het artikel kreeg zelfs de man die de politie belde om in te grijpen op 1 mei een boete. 

De buurtbewoners klagen daarnaast ook over de opgelegde maatregelen die volgens hun niet de buurtbewoners maar de mensen uit de wijk, en in eerste plaats de jongeren, zullen raken. Ethnic profiling, waar op de vorige gemeenteraad al voor gewaarschuwd werd, is volgens de buurtbewoners een reëel risico.

Het is duidelijk dat er geen draagvlak is voor de maatregelen in de wijk. Daarbovenop komen dan nog eens de tientallen boetes voor wijkbewoners die als zeer onrechtvaardig beschouwd worden. 

- Zal de burgemeester een grondige evaluatie uitvoeren van de effecten van de opgelegde maatregelen op de Brugse Poort?

- Wat is de reactie van de burgemeester op de boetes die werden uitgedeeld aan de buurtbewoners uit de Brugse Poort?

- Zal de burgemeester in overleg gaan met de buurtbewoners die getuigen in het artikel in de pers?