Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_VVB_00033 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping verhoging terrasbelasting

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 21:49
Afgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sara Matthieu, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_VVB_00033 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping verhoging terrasbelasting
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 37
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_VVB_00033 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping verhoging terrasbelasting 2020_VVB_00033 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping verhoging terrasbelasting

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In Gent is een terrasbelasting van kracht via het ‘Belastingreglement op de inname van de openbare weg’. Het tarief van deze belasting per m² varieert op basis van een aantal criteria, onder meer de locatie van het terras en het al dan niet aanwezig zijn van een terrasverwarmer.

In een recente studie over de gemeentelijke fiscaliteit voor ondernemingen (‘Gemeentelijke fiscaliteit Ondernemersbelastingen in de 13 Vlaamse centrumsteden en de stad Brussel’, februari 2018) stelt Unizo onder meer het volgende vast: “Zoals uit bovenstaande studie blijkt, en in lijn met de bevindingen van het vorige onderzoek, zijn het vaak de terrasbelasting, de belasting op reclamedrukwerk of de oppervlaktebelasting of op drijfkracht die een zeer zware invloed hebben op de totale belastingdruk van ondernemers in de verschillende gemeenten.”

Uit diezelfde studie blijkt dat het tarief van de Gentse terrasbelasting op dat moment niet bij de hoogste, maar zeker ook niet bij de laagste was. De Gentse horecasector betreurde dan ook de verhoging van de terrasbelasting in 2013.

In december 2019 verhoogde het stadsbestuur de lokale terrasbelasting opnieuw. De jaarrekening 2019 geeft aan dat de inkomsten uit de belasting ‘terrassen, tafels en stoelen’ in dat jaar 607.461 euro bedroegen. Het in december goedgekeurde meerjarenplan 2020-25 voorziet voor het lopende jaar 2020 873.901 euro aan inkomsten uit diezelfde belasting. Dat betekent een verhoging met ruim 43%.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Ondertussen heeft de coronacrisis plaatsgevonden. De horeca is één van de zwaarst getroffen economische sectoren. Uit een analyse door Graydon blijkt dat 47% van de 1824 geanalyseerde Gentse horecazaken in ernstige financiële moeilijkheden zitten ten gevolge van deze crisis.

De Vlaamse en federale overheden hebben diverse maatregelen genomen om de horecasector te ondersteunen. Ook de Stad Gent heeft een aantal maatregelen genomen die specifiek de horeca ten goede komen, o.a. het kwijtschelden van de terrasbelasting tijdens de crisismaanden en het kwijtschelden van de huur voor uitbaters die bij de stad huren.

De komende weken en maanden zullen ondanks de heropening op 8 juni – die onderworpen is aan een reeks voorwaarden in het kader van de volksgezondheid – nog altijd een moeilijke periode blijven voor onze Gentse  horeca. In die zin is het belangrijk dat we ook als lokale overheid een ondersteunende rol blijven spelen.

Eén zinvolle maatregel in dit kader is het opheffen van de hoger vermelde, in december 2019 door de Gentse meerderheid doorgevoerde verhoging van de terrasbelasting. Dit was toen al een onnodige extra belasting voor de horecasector en op dit moment is het meer dan ooit niet verantwoord om aan de horeca nog te vragen om een extra duit in de Gentse stadskas te doen.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

wo 03/06/2020 - 19:37

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepen opdracht om de in december 2019 doorgevoerde verhoging van de terrasbelasting terug ongedaan te maken om de Gentse horecasector zuurstof te geven.