Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00666 - 2020_GRMW_00478 d.d. 25 mei 2020 - Addenda bij subsidieovereenkomsten rond de dak- en thuislozenopvang in het kader van de corona-crisis - Goedkeuring - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 21:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00666 - 2020_GRMW_00478 d.d. 25 mei 2020 - Addenda bij subsidieovereenkomsten rond de dak- en thuislozenopvang in het kader van de corona-crisis - Goedkeuring - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00666 - 2020_GRMW_00478 d.d. 25 mei 2020 - Addenda bij subsidieovereenkomsten rond de dak- en thuislozenopvang in het kader van de corona-crisis - Goedkeuring - Wijziging 2020_GRMW_00666 - 2020_GRMW_00478 d.d. 25 mei 2020 - Addenda bij subsidieovereenkomsten rond de dak- en thuislozenopvang in het kader van de corona-crisis - Goedkeuring - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 262.540,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 25 mei 2020 het besluit rond de addenda bij subsidieovereenkomsten met CAW Oost-Vlaanderen vzw, 153 te 9000 Gent, rond dak- en thuislozenopvang in het kader van de corona-crisis goed. 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In voornoemde besluit wordt gesteld dat de addenda in werking treden op 30 maart 2020 met een looptijd tot en met 18 mei 2020, eventueel verlengbaar onder volgende voorwaarden: 

 • De federale overheid beslist om de maatregelen van toepassing op de opvang voor de dak- en thuislozen in het kader van COVID-19 te verlengen;
 • het vast bureau beslist om hiervoor bijkomende budgetten toe te kennen.

 

De addenda en het besluit wijzigen op twee punten:

 • de addenda kennen een looptijd van 30 maart 2020 tot en met 30 juni 2020;
 • De addenda zijn mogelijks verlengbaar als aan volgende voorwaarde voldaan is:
  het vast bureau beslist om bijkomende budgetten toe te kennen, waarbij het aantal bijkomende dagen en nachten per addendum forfaitair berekend wordt aan de hand van de opgenomen dag- en nachtprijzen. 
 • De voorwaarde waarbij de federale overheid beslist om de maatregelen van toepassing op de opvang voor de dak- en thuislozen in het kader van COVID-19 te verlengen wordt niet meer opgenomen en vervalt.

Overzicht van de uitgaven

Addendum winternachtopvang voor de periode tot en met 30 juni 2020 - CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent.

Dienst*                                                                                             Dak- en Thuislozenzorg
Budgetplaats  C30100100
Categorie*

                                            6491000

Subsidiecode  /
2020 187.350 euro 
Totaal 187.350 euro 

Addendum Inloopcentrum De Pannestraat voor de periode tot en met 30 juni 2020 - CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent.

Dienst*                                                                                              Dak- en Thuislozenzorg
Budgetplaats  C30100100
Categorie*

                                            6491000

Subsidiecode  /
2020 75.190 euro 
Totaal 75.190 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACC3010 Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt zijn besluit 2020_GRMW_00478 d.d. 25 mei 2020 - 'Addenda bij subsidieovereenkomsten rond de dak- en thuislozenopvang in het kader van de corona-crisis - Goedkeuring' - met bijlagen addenda - in die zin dat:

de oorspronkelijke looptijd tot 17 mei 2020 en de voorwaarden waaronder de addenda verlengbaar zijn: 

 1. De federale overheid beslist om de maatregelen van toepassing op de opvang voor de dak- en thuislozen in het kader van COVID-19 te verlengen;
 2. het vast bureau beslist om hiervoor bijkomende budgetten toe te kennen.

  Wijzigen als volgt:
 • de addenda kennen een looptijd van 30 maart 2020 tot en met 30 juni 2020;
 • De addenda zijn mogelijks verlengbaar als aan volgende voorwaarde voldaan is:
  het vast bureau beslist om bijkomende budgetten toe te kennen, waarbij het aantal bijkomende dagen en nachten per addendum forfaitair berekend wordt aan de hand van de opgenomen dag- en nachtprijzen. 
 • De voorwaarde waarbij de federale overheid beslist om de maatregelen van toepassing op de opvang voor de dak- en thuislozen in het kader van COVID-19 te verlengen wordt niet opgenomen en vervalt.