Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00708 - EVA vzw De Fietsambassade Gent - Algemene vergadering van 16 juni 2020 - Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 22:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00708 - EVA vzw De Fietsambassade Gent - Algemene vergadering van 16 juni 2020 - Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00708 - EVA vzw De Fietsambassade Gent - Algemene vergadering van 16 juni 2020 - Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging 2020_GRMW_00708 - EVA vzw De Fietsambassade Gent - Algemene vergadering van 16 juni 2020 - Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, § 2;
 • De statuten van EVA vzw De Fietsambassade Gent.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 246, § 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw De fietsambassade Gent nodigde via mail haar leden uit voor een digitale (Microsoft Teams) algemene vergadering op 16 juni 2020 om 18u.


De agendapunten zijn:

 • Welkom met toelating derden
 • Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 23 januari 2020
 • Goedkeuring jaarrekening 2019 zoals gecontroleerd en gepresenteerd door de commissaris (FIGURAD bedrijfsrevisoren), kwijting bestuurders en goedkeuring van de bijgestuurde begroting 2020
 • Presentatie en kennisname van het jaaroverzicht 2019, gepresenteerd door de algemeen coördinator
 • Goedkeuring van het ontwerp tot statuutwijziging

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald: om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. Met deze beslissing bekrachtigt de gemeenteraad dit mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent. Het was praktisch immers niet mogelijk om dit nog op de gemeenteraad van mei te behandelen. Belangrijk is wel de gemeenteraad reeds in april 2020 de geplande statutenwijziging goedkeurde.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de digitale algemene vergadering van EVA vzw De Fietsambassade Gent op 16 juni 2020

 • Welkom met toelating derden
 • Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 23 januari 2020
 • Goedkeuring jaarrekening 2019 zoals gecontroleerd en gepresenteerd door de commissaris (FIGURAD bedrijfsrevisoren), kwijting bestuurders en goedkeuring van de bijgestuurde begroting 2020
 • Presentatie en kennisname van het jaaroverzicht 2019, gepresenteerd door de algemeen coördinator
 • Goedkeuring van het ontwerp tot statuutwijziging

Artikel 2

Bekrachtigt het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de digitale algemene vergadering van EVA vzw De Fietsambassade Gent op 16 juni 2020 om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bijlagen

 • Ontwerpvoorstel gewijzigde statuten De Fietsambassade Gent vzw 170220 .pdf