Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00716 - Subsidieovereenkomst voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00716 - Subsidieovereenkomst voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00716 - Subsidieovereenkomst voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00716 - Subsidieovereenkomst voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 238.163,33

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw is de koepel van de jeugdhuizen, maar ondersteunt ook op vraag van de Jeugddienst de open jeugdwerkinitiatieven (jeugdhuizen, jongerenbewegingen, ander lokaal).

De Jeugddienst sluit al een aantal jaren een subsidieovereenkomst met Formaat vzw, De Wittestraat 2, 2600 Berchem.

De vorige overeenkomst werd opgesteld voor twee jaren 2018 en 2019.
Deze subsidieovereenkomst werd met 6 maanden voorlopig verlengd tot en met 30/06/2020 (gemeenteraad 24 juni 2019). 
Omwille van het feit dat de strategische meerjarenplanning pas is vastgesteld op de gemeenteraad van 17 december 2019, was het pas mogelijk om concrete financiële afspraken met de gesubsidieerde organisaties begin 2020 te maken.

De nieuwe overeenkomst gaat in op 01/07/2020 en loopt tot 31/12/2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De overeenkomst bestaat uit vier belangrijke prestaties: Ondersteuning aan geprofessionaliseerde open jeugdwerkinitiatieven, ondersteuning aan vrijwillige open jeugdwerkinitiatieven (jeugdwerkinitiatieven zonder beroepskracht), incubator en ondersteuner van experimentele open jeugdwerkvormen, en samen met de open jeugdwerkinitiatieven een rol opnemen in het stedelijke weefsel, op verschillende domeinen en niveaus.

Om de open jeugdwerkinitiatieven verder inhoudelijk te ondersteunen wordt er een subsidieovereenkomst gesloten met Formaat vzw voor de werkingsjaren 2020, 2021 en 2022.

Met Formaat vzw, met maatschappelijke zetel te De Wittestraat 2, 2600 Berchem, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt € 238.163,33 euro.

Voor de periode 01/07/2020 tot 31/12/2020 wordt de helft van het jaarbedrag toegekend.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300FO

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

37.956,01 euro

2021

94.088,50 euro

2022

96.450,13 euro

2023

9.668,69 euro

Totaal

238.163,33 euro

 

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Formaat vzw, De Wittestraat 2, 2600 Berchem, voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - werkingsjaren 2020-2022, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen