Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00670 - Principiële vaststelling van de naam 'Merenpark' voor de groenzone gelegen tussen Molenstraat, Fabriekstraat, Biesbilkstraat en Appelterepad te Wondelgem - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00670 - Principiële vaststelling van de naam 'Merenpark' voor de groenzone gelegen tussen Molenstraat, Fabriekstraat, Biesbilkstraat en Appelterepad te Wondelgem - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00670 - Principiële vaststelling van de naam 'Merenpark' voor de groenzone gelegen tussen Molenstraat, Fabriekstraat, Biesbilkstraat en Appelterepad te Wondelgem - Vaststelling 2020_GRMW_00670 - Principiële vaststelling van de naam 'Merenpark' voor de groenzone gelegen tussen Molenstraat, Fabriekstraat, Biesbilkstraat en Appelterepad te Wondelgem - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen de Molenstraat, Fabriekstraat, Biesbilkstraat en Appelterepad te Wondelgem bevindt zich een groenzone.

De groenzone slingert als een groen lint doorheen de bebouwing en bestaat uit bos aan de rand, een open multifunctionele ruimte en een centrale speelzone. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten is het noodzakelijk dat deze groenzone een naam krijgt.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

De Groendienst stelde de naam Rietedries voor. Dit voorstel is niet bruikbaar omwille van min of meer gelijkluidendheid met bestaande plaatsnamen.

Het Archief Gent heeft voor deze locatie 6 toponiemen gevonden: Selverberg, Meren, Hullen, Winkelgat, Mayaerts en Westergem. De toponiemen Selverberg, Hullen, Winkelgat en Westergem zijn niet bruikbaar omwille van min of meer gelijkluidendheid met bestaande plaatsnamen. De toponiemen Mayaerts en Meren kunnen wel gebruikt worden na toetsing op gelijkluidendheid. Aangezien er slechts één naam nodig is, wordt de naam 'Merenpark' voorgesteld.

In de notities van wijlen Maurits Gysseling (Oudenburg, 7 september 1919 - Gent, 24 november 1997, Belgisch taal- en naamkundige en paleograaf) werd voor die site het toponiem ‘Meren‘ gevonden. Rijksarchief Gent, kaart 421, Kaerte figurative van de prochie van Wondelgem, met de pachtgoederen en beloopen van thienden toebehorende aen Viglius, van Zuichem, proost van de kathedrale kerk van St-Baefs, binnen Gent, gemaekt ten laste van den zelven Viglius, door Pieter de Buck , gezworen landmeter, en François Horenbault , kaertmaeker en schilder". Figuratieve kaart van onroerende goederen in Wondelgem, opgemaakt door Pieter De Buck en Francies Horenbault. April 1576, waarop o.a. wordt vermeld: de Meeren, tMeeren straetken.

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen. 

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad, een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34305 Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Merenpark' principieel vast voor de groenzone gelegen tussen Molenstraat, Fabriekstraat, Biesbilkstraat en Appelterepad te Wondelgem, zoals aangeduid op bijgevoegd 'Plan nieuwe toestand'.

 


Bijlagen

  • PL645 Situatieplan
  • PL645 Plan nieuwe toestand