Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00689 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Drongen, Baarledorpstraat 90, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00689 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Drongen, Baarledorpstraat 90, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00689 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Drongen, Baarledorpstraat 90, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring 2020_GRMW_00689 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Drongen, Baarledorpstraat 90, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.

 

Voorgestelde uitgaven

€ 27.108,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 27 juni 2011 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het sluiten van een negenjarige huurovereenkomst met vzw Tafeltennisclub Baarle, afgekort 'TTC Baarle', voor het huren van twee lokalen in het Ontmoetingscentrum Baarle, gelegen te 9031 Drongen, Baarledorpstraat 90, kadastraal gekend onder Gent, 27ste afdeling, sectie D, deel van het nummer 1055/M/2.

De twee lokalen worden uitsluitend gebruikt voor het uitoefenen van tafeltennissport.

De overige zalen in het ontmoetingscentrum worden ter beschikking gesteld door het Departement Cultuur via de Zalenzoeker. Eveneens in zitting van 27 juni 2011 werd een toezichtsovereenkomst met vzw TTC Baarle goedgekeurd van onbepaalde duur. De vzw neemt in dat kader een aantal beheerstaken op zoals toezicht houden over de zalen, gebruikers informeren over het gebruik, onregelmatigheden melden enz.

De huurovereenkomst d.d. 27 juni 2011 eindigt op 31 juli 2020. Er wordt voorgesteld de overeenkomst te vervangen door een nieuwe overeenkomst van 6 jaar.

De nieuwe huurovereenkomst gaat in op 1 augustus 2020 en eindigt op 31 juli 2026.

De jaarlijkse huurvergoeding van 7.287,00 EUR wordt vanaf 1 augustus 62% (of 4.518,00 EUR) gesubsidieerd door de Sportdienst. De vzw dient dus nog 38% van de huurvergoeding, of 2.769,00 EUR per jaar of 230,75 EUR per maand, te betalen, alsook een forfait voor de nutsvoorzieningen voor een bedrag van 1.448,04 EUR per jaar, of 120,67 EUR per maand.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst goed te keuren en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van de vzw Tafeltennisclub Baarle, goed te keuren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Sportdienst 
Budgetplaats 344740000 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode XHU.HUU 
2020 1.882,50 
2021 4.518,00 
2022 4.518,00 
2023 4.518,00 
2024 4.518,00 
2025 4.518,00 
2026 2.635,50
Totaal 27.108,00 

De jaarlijkse huurvergoeding bedraagt 7.287,00 EUR. De jaarlijkse subsidie bedraagt 62% of 4.518,00 EUR.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Vastgoed  Vastgoed  Vastgoed 
Budgetplaats 347250003  347250002  347250002 
Categorie* 7020000  7020000  7040000 
Subsidiecode XHU.HUU  nvt  nvt 
2020 1.882,50  1.153,75  603,35 
2021 4.518,00  2.769,00  1.448,04 
2022 4.518,00  2.769,00  1.448,04 
2023 4.518,00  2.769,00  1.448,04 
2024 4.518,00  2.769,00  1.448,04 
2025 4.518,00  2.769,00  1.448,04 
2026 2.635,50  1.615,25  844,69 
Totaal 27.108,00  16.614,00  8.688,24 

De jaarlijkse huurvergoeding bedraagt 7.287,00 EUR. De jaarlijkse subsidie bedraagt 62% of 4.518,00 EUR. De jaarlijks effectief te betalen huurvergoeding bedraagt 2.769,00 EUR, of 230,75 EUR per maand. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en maandelijks betaald.

De forfait voor de nutsvoorzieningen bedraagt 1.448,04 EUR per jaar, of 120,67 EUR per maand. Deze forfait wordt maandelijks betaald.

Verwachte ontvangsten

€ 52.410,24

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 4.518,00 EUR per jaar aan vzw Tafeltennisclub Baarle voor de huur van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9031 Drongen, Baarledorpstraat 90, en dit onder de volgende voorwaarden:

 1. De huurder beschikt over een erkenning als Gentse sportclub volgens de vigerende reglementering;
 2. De Stad beschikt jaarlijks over 10 Stadsdagen;
 3. De huurder staat in voor een degelijke jeugdwerking;
 4. De huurder is bereid om gezamenlijke initiatieven met de Sportdienst te ontwikkelen (cfr. kampen, …);
 5. De huurder zal zich profileren als een open vereniging die toegankelijk is voor kinderen/jongeren/initiatieven uit de buurt en bij wie het welzijn van de leden centraal staat;
 6. De Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de vzw;
 7. De huurder leeft de voorwaarden na opgenomen in onderhavige overeenkomst.

Bijlagen

 • Huurovereenkomst