Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00678 - Bijzondere overeenkomst – Uitvoering van het digitale luik van het City of Things project 'PROBE' (Proactieve Openbaarheid van Bestuur) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00678 - Bijzondere overeenkomst – Uitvoering van het digitale luik van het City of Things project 'PROBE' (Proactieve Openbaarheid van Bestuur) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00678 - Bijzondere overeenkomst – Uitvoering van het digitale luik van het City of Things project 'PROBE' (Proactieve Openbaarheid van Bestuur) - Goedkeuring 2020_GRMW_00678 - Bijzondere overeenkomst – Uitvoering van het digitale luik van het City of Things project 'PROBE' (Proactieve Openbaarheid van Bestuur) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 223.030,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In juni 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen de oproep City of Things. De Vlaamse overheid voorziet middelen om alle Vlaamse steden en gemeenten – groot én klein – de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart city-toepassingen.

In dit kader diende de Dienst Data en Informatie, in samenwerking met de Dienst Bestuursondersteuning en Digipolis, een project in getiteld "Proactieve Openbaarheid van Bestuur aan de hand van Linked Open Data (POBLOD)". Dit project beoogt bestuursinformatie die momenteel ontsloten zit op verschillende plaatsen in verschillende formaten binnen de organisatie machineleesbaar te maken en te mappen op een semantisch netwerk van natuurlijke taal.

Het project werd eind 2019 goedgekeurd, met als startdatum 1 mei 2020 en met als beoogde implementatie voorjaar 2022.

Intussen kreeg POBLOD op 30/04/2020 een ‘GO’ van de Digitaliseringscommissie. Bovendien koos de projectgroep voor een meer aantrekkelijk letterwoord als projecttitel: “PROBE” (PRoactieve Openbaarheid van Bestuur).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aangezien het om een digitale ontwikkeling gaat, is Digipolis essentieel voor de uitvoering van het project: de verwachte aanbestedingen voor inkoop van externe expertise en ontwikkeling van innovatieve prototypes moeten via Digipolis gebeuren.

Het gaat om bijkomende taken, bovenop wat al via de bestaande beheersovereenkomst en andere afspraken met Digipolis wordt uitgevoerd, daarom is een Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst (BSO) nodig, waarin de opdracht en de betalingsmodaliteiten worden vastgelegd. De opdracht loopt van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2022. De opdracht kadert in een gesubsidieerd project waarvan de Stad Gent begunstigde is en dat dezelfde looptijd heeft.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* strategische coördinatie 
Budgetplaats 347760000 
Categorie*
Subsidiecode COT.POB 
2020 31.300,00 
2021 108.253,33 
2022 83.476,67 
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal 223.030,00 

 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* strategische coördinatie 
Budgetplaats 347760000 
Categorie*
Subsidiecode COT.POB 
2020 25.040,00
2021 86.602,67
2022 51.781,33
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal 163.424,00 

Verwachte ontvangsten

€ 163.424,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde bijzondere overeenkomst - Uitvoering van het digitale luik van het City of Things project ‘PROBE’ - met Digipolis, waarbij de opdracht loopt van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2022.


Bijlagen