Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_IP_00038 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Problematiek aan de Brugse Poort

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 21:10
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sara Matthieu, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00038 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Problematiek aan de Brugse Poort 2020_IP_00038 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Problematiek aan de Brugse Poort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er werd al een heel debat gevoerd rond de problemen aan de Brugse poort. De Stad Gent heeft er – eindelijk - voor geopteerd om hard op te treden met o.a. road-blocks en identiteitscontroles. Het viel te verwachten dat deze aanpak voor het nodige protest zou zorgen.

Via de krant vernamen we dat vijf families een corona-boete ontvingen van 250 euro naar aanleiding van een incident met enkele dealers in de wijk. Los van het feit of ze al dan niet betrokken zijn bij de drugshandel (wat ze zelf ontkennen), overtraden ze sowieso de regels.

Het optreden van de politie wordt nu op de korrel genomen, alhoewel de politiekorpschef heel duidelijk stelde dat de controles niet disproportioneel zouden zijn.

De vijf families stellen dat de sancties onrechtvaardig zijn. Zij willen de boetes niet betalen en roepen zelfs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 04/06/2020 - 16:26

Toelichting

Hoe evalueert het stadsbestuur het optreden van de politie aan de Brugse Poort? Heeft het optreden van de politie de gewenste resultaten opgeleverd?

Hoeveel boetes werd er sinds het begin van de coronacrisis uitgeschreven? Werden hieromtrent officiële protesten ingediend? Zo ja, hoeveel?

Wat is het standpunt van het stadsbestuur m.b.t. de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid?