Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00706 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw in het hotel Verhaegen in Gent - werken tuingevel - Uitbetaling eerste en tweede voorschot - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00706 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw in het hotel Verhaegen in Gent - werken tuingevel - Uitbetaling eerste en tweede voorschot - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00706 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw in het hotel Verhaegen in Gent - werken tuingevel - Uitbetaling eerste en tweede voorschot - Goedkeuring 2020_GRMW_00706 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw in het hotel Verhaegen in Gent - werken tuingevel - Uitbetaling eerste en tweede voorschot - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001, houdende vaststelling van het premiestelsel voor de uitvoering van restauratiewerken aan beschermde monumenten, artikel 18, §1.

Voorgestelde uitgaven

€ 84.627,37

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het hotel Verhaegen in Gent is wettelijk beschermd als monument. De eigenaar van deze gebouwen, nv First Modern, Elisa Belpairelaan 2 8G-H, 8660 De Panne heeft met als doel de uitvoering van restauratiewerken, een dossier ingediend en maakt aanspraak op de voorziene subsidie van de Vlaamse overheid en de Stad Gent. De aanvraag voor het verkrijgen van een restauratiepremie voor de werken aan de tuingevel werd door de Vlaamse overheid, agentschap Onroerend Erfgoed, inhoudelijk onderzocht en ontvankelijk verklaard. Het totale bedrag van het stadsaandeel voor de werken aan de tuingevel bedraagt 84.627,37 euro.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

eNu vraagt de Vlaamse overheid het eerste en tweede voorschot of 63.470,52  euro uit te betalen aan de premienemer.

Conform artikel 18, §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor de uitvoering van restauratiewerken aan beschermde monumenten wordt de verdeling van de kosten van de uit te voeren werken bepaald als volgt:

- De Vlaamse overheid: 32,50 %
- De Stad Gent: 7,50 %
- De premienemer: 60%.

Het stadsaandeel bedraagt 84.627,37euro volgens volgende berekening:

1.025.786,26 x 1.1 x 0.075.

Het rekeningnummer van de begunstigde is BE29 6451 2749 9764

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stadsarcheologie en Monumentenzorg 
Budgetplaats 341460000 
Categorie* I.Subs 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2020 84.627,37 
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal 84.627,37 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34146 Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vaststelling van het stadsaandeel van 84.627,37  euro, verschuldigd door de Stad Gent aan de nv First Modern, Elisa Belpairelaan 2 8G-H, 8660 De Panne, voor de uitvoering van restauratiewerken aan de tuingevel van het hote Verhaegen, Oude Houtlei 110, 9000 Gent.

Artikel 2

Keurt goed de uitbetaling van het eerste en tweede voorschot voor een bedrag van 63.470,52 euro aan de nv First Modern, Elisa Belpairelaan 2 8G-H, 8660 De Panne voor de uitvoering van restauratiewerken aan de tuingevel van het als wettelijk monument beschermd gebouw hotel Verhaegen, Oude HOutlei 110, 9000 Gent.


Bijlagen

  • 20200528_Subsidie_eerste_tweede voorschot.pdf
  • Besluit vastlegging premie.pdf