Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00703 - EVA vzw SodiGent – Algemene vergadering van 23 juni 2020 - Dagorde en mandaat van de vertegenwoordigers van OCMW Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 21:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00703 - EVA vzw SodiGent – Algemene vergadering van 23 juni 2020 - Dagorde en mandaat van de vertegenwoordigers van OCMW Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00703 - EVA vzw SodiGent – Algemene vergadering van 23 juni 2020 - Dagorde en mandaat van de vertegenwoordigers van OCMW Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_00703 - EVA vzw SodiGent – Algemene vergadering van 23 juni 2020 - Dagorde en mandaat van de vertegenwoordigers van OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • De statuten van EVA vzw Sodigent.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw Sodigent nodigt eerstdaags haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 23 juni 2020, vanaf 18 u. Gelet op de coronamaatregelen verloopt deze vergadering digitaal via Microsoft teams.

De agendapunten zijn

1.Verwelkoming en goedkeuren vorig verslag

2. Goedkeuring van de Jaarrekening 2019 en Balans

3. Goedkeuring kwijting bestuurders

4. Goedkeuring van het budget 2020

5. Goedkeuring nieuwe statuten

6. Ter info: maatregelen corona 2020

7. Ter info: jaarverslag, nota financiële risico’s (zonder impact corona); nota financiële risico’s (met impact corona)

8. Varia

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van OCMW Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw Sodigent op 23 juni 2020 om 18u, gelet op de coronamaatregelen via MS teams:

1.Verwelkoming en goedkeuren vorig verslag

2. Goedkeuring van de Jaarrekening 2019 en Balans

3. Goedkeuring kwijting bestuurders

4. Goedkeuring van het budget 2020

5. Goedkeuring nieuwe statuten

6. Ter info: maatregelen corona 2020

7. Ter info: jaarverslag, nota financiële risico’s (zonder impact corona); nota financiële risico’s (met impact corona)

8. Varia

Artikel 2

Het mandaat aan de vertegenwoordigers van OCMW Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA SodiGent vzw die plaatsvindt op 23 juni 2020 via MS teams,

er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • 20171019_NO_inventarisatie risico's - zonder coronamaatregelen- def.pdf
 • 20191217_VE_ Algemene vergadering december.pdf
 • 20200214_RA_Jaarrekening VZW Sodigent 2019 def.pdf
 • 20200304 - statuten vzw SodiGent vzw.pdf
 • 20200430_DO_financiele gevolgen corona.pdf
 • 20200511 begroting 2020 - cijfers 2019.pdf
 • 20200511 jaarrekening 2019 na audit voor AV 07-05.pdf
 • 20200511 presentatie jaarrekening 2019 pdf.pdf
 • 20200511_DO_agenda AV juni 2020 .pptx
 • 20200623_BR_Uitnodiging Algemene vergadering_.docx