Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00688 - Nieuw huishoudelijk reglement begraafplaatsen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mieke Van Hecke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00688 - Nieuw huishoudelijk reglement begraafplaatsen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00688 - Nieuw huishoudelijk reglement begraafplaatsen - Goedkeuring 2020_GRMW_00688 - Nieuw huishoudelijk reglement begraafplaatsen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, waarin de afspraken voor de begraafplaatsen geregeld zijn, dateert van oktober 2015 en werd laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 28 april 2020.

Ondertussen zijn er een aantal praktijken veranderd.
De inhoud van de huidige reglementen is een bijna organisch gegroeid gegeven. Bij elke wijziging van beleid werd er ergens een zin weggelaten of bijgevoegd. De reglementen moeten een eenduidige en transparante vertaling vormen van het beleid dat wij wensen te voeren.

Daarom werd gekozen om vanuit een samenspraak tussen de Dienst Burgerzaken en de Groendienst nieuwe reglementen uit te werken die veel transformanter en eenduidiger zijn.

Daarnaast wordt het huidig politiereglement opgesplitst in een politiereglement en een huishoudelijk reglement. Wat in een huishoudelijk reglement kan, wordt daarin opgenomen. Dit vereenvoudigt de operationele aanpassingen.

Middels aparte besluitvorming wordt de gemeenteraad van juni 2020 uitgenodigd om het Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, op te heffen en een nieuw 'Politiereglement op de begraafplaatsen' goed te keuren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Groendienst is belast met het beheer van de begraafplaatsen en is samen met de Dienst Burgerzaken verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuw reglement 'Huishoudelijk reglement begraafplaatsen'.

Door een huishoudelijk reglement te maken wensen we:
-sneller aanpassingen te kunnen doorvoeren bij praktische noden of problemen van de gebruiker en het beheer;
-een transparantere regelgeving aan te bieden door het taalgebruik eenvoudiger te maken, de thema’s logischer te clusteren en weg te laten wat reeds in andere besluiten werd opgenomen;
-de communicatie te vereenvoudigen door een clustering van het aanbod en zo veel mogelijk gelijktrekken van de voorwaarden voor de diverse gedenkvormen;
-de zorg voor de begraafplaats te verhogen door duidelijkere richtlijnen rond onderhoud en nalaten van bloemen, gadgets, … om zo de orde op de begraafplaats te verhogen en de begraafplaatsen natuurvriendelijker te maken;
-de zorg voor erfgoed een duidelijker plaats te geven in het beleid door voorwaarden te verbinden aan onderhoud en herstel van graftekens bij een beschermde zone en erkend erfgoed.

Activiteit

AC34016 Begraven en beheren begraafplaatsen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Huishoudelijk reglement begraafplaatsen' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen