Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00709 - Subsidieovereenkomst voor de levering en plaatsing van LED-boarding voor een volleybalclub in de Sint-Jozefstraat te Oostakker - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00709 - Subsidieovereenkomst voor de levering en plaatsing van LED-boarding voor een volleybalclub in de Sint-Jozefstraat te Oostakker - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00709 - Subsidieovereenkomst voor de levering en plaatsing van LED-boarding voor een volleybalclub in de Sint-Jozefstraat te Oostakker - Goedkeuring 2020_GRMW_00709 - Subsidieovereenkomst voor de levering en plaatsing van LED-boarding voor een volleybalclub in de Sint-Jozefstraat te Oostakker - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 80.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Eén van de taken van de Sportdienst bestaat erin om, op het vlak van de infrastructuur, de essentiële voorwaarden te voorzien om de sport maximaal te laten ontplooien op het Gentse grondgebied. De Sportdienst biedt ondersteuning aan sportclubs en scholen die inspanningen leveren om hun infrastructuur te onderhouden of op te waarderen. Voor de realisatie van voormelde doeleinden maakt de Sportdienst gebruik van investeringssubsidies.

De volleybalclub Top Volley Gent vzw, met maatschappelijke zetel te Rietveldstraat 7 te 9090 Melle, heeft haar clubwerking in de sportarena Edugo, gelegen in de Sint-Jozefstraat 16 te 9041 Oostakker. Uit onderzoek gevoerd door de Sportdienst blijkt dat de club nood heeft aan LED-boarding. Daarom wordt een investeringssubsidie aan Top Volley Gent vzw voorgesteld voor de levering en de plaatsing van LED-boarding.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiervoor werd met de vzw Top Volley Gent een overeenkomst tot het toekennen van een investeringssubsidie van 80.000 euro opgemaakt voor de levering en de plaatsing van LED-boarding in de Sportarena Edugo, gelegen te 9041 Oostakker, Sint-Jozefstraat 16.

De overeenkomst gaat in op 1 juli en eindigt op 31 december 2020.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* Sportdienst
Budgetplaats 3447400PO
Categorie* I subs.
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2020 80.000 EUR
Totaal 80.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34474 Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst tot het toekennen van een investeringssubsidie voor de levering en plaatsing van LED-boarding in de Sint-Jozefstraat 16 te 9041 Oostakker, met de vzw Top Volley Gent, Rietveldstraat 7 te 9090 Melle, zoals gevoegd in bijlage.