Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00712 - Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor nieuwbouw van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie in de Ottergemsesteenweg te Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00712 - Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor nieuwbouw van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie in de Ottergemsesteenweg te Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00712 - Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor nieuwbouw van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie in de Ottergemsesteenweg te Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_00712 - Subsidieovereenkomst betreffende de toekenning van een investeringssubsidie voor nieuwbouw van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie in de Ottergemsesteenweg te Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • Het subsidiereglement voor investeringssubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016

Voorgestelde uitgaven

€ 200.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 14/05/2020 ontving de Jeugddienst een aanvraag voor een investeringssubsidie van vzw Groepscomité SIK. De vzw diende een subsidieaanvraag in voor de nieuwbouw van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie in de Ottergemsesteenweg 383, 9000 Gent, gebruikt door Scouts Scouting in Kriko. De subsidieaanvraag betreft de nieuwbouw jeugdlokalen.

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van het reglement. Het jeugdwerkinitiatief ontving voor dit jeugdlokaal de voorbije negen jaar geen eerdere investeringssubsidie aan. De huidige werken worden geraamd op €316.357,40 euro. Conform het subsidiereglement voor investeringssubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven bedraagt de subsidie 75 % hiervan, met een max. van 115.000 euro.

De Stad Gent voorziet bijkomend een éénmalige subsidie van 85.000 euro, niet door reglement geregeld en bovenop de reguliere investeringssubsidie van 115.000 euro, zodat de groep een jeugdverblijfcentrum kan uitbouwen en de lokalen kan verhuren.

De aanvraag is conform het 'subsidiereglement voor investeringssubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven'. Dit reglement schrijft voor dat er een overeenkomst wordt opgemaakt met een vzw die optreedt voor het eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, als de subsidie hoger is dan 25.000 euro, inclusief voorgaande subsidies onder het reglement.

Omdat de jeugdlokalen als jeugdverblijfcentrum gebruikt zal worden,,voorziet de Stad een extra investeringssubsidie van 85.000 euro.

Het reglement voorziet dat er bij een subsidie hoger dan 25.000 euro extra voorwaarden kunnen

worden opgelegd. In dit geval worden de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

  1. De vzw verbindt er zich toe de infrastructuur ter beschikking te stellen als jeugdverblijfcentrum.

  2. De vzw verbindt er zich toe de infrastructuur ten minste 15 jaar volgend op datum afsluiting dossier op eenvoudig verzoek door de stad Gent 10 dagen per jaar ter beschikking te stellen ten kosteloze titel, uitgezonderd voor wat betreft de kosten voor schoonmaak en energie. Hierbij zal rekening worden gehouden met de geplande activiteiten van de vzw en de jeugdvereniging opdat deze niet in het gedrang zouden komen.

  3. De vzw verbindt zich ertoe op alle communicatie over het project en op een inhuldigingsplaat in het desbetreffende gebouw ‘met steun van de Stad Gent’ te vermelden.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het reglement investeringssubsidies voorziet dat als het eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief meer dan 25.000 euro subsidies aanvraagt, inclusief voorgaande subsidies in het kader van het reglement investeringssubsidies, een subsidieovereenkomst wordt opgemaakt met een vzw die optreedt voor het eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

340620000

budgetpositie

66420000

categorie

Investeringssubsidie

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

103.500

2021

  85.000

2023

  11.500

Totaal

200.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Groepscomité VVKSM Scouting in Kriko, met maatschappelijke zetel te Burggravenlaan 30, 9000 Gent, betreffende de toekenning van een investeringssubsidie van 115.000 euro en een bijkomende éénmalige subsidie van 85.000 euro voor de nieuwbouw van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie in de Ottergemsesteenweg 383 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen