Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00673 - Principiële vaststelling van de namen 'Henriette Casierpad' en 'Frédéric Thomaspad' voor de fiets- en wandelpaden gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat en tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00673 - Principiële vaststelling van de namen 'Henriette Casierpad' en 'Frédéric Thomaspad' voor de fiets- en wandelpaden gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat en tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00673 - Principiële vaststelling van de namen 'Henriette Casierpad' en 'Frédéric Thomaspad' voor de fiets- en wandelpaden gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat en tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Vaststelling 2020_GRMW_00673 - Principiële vaststelling van de namen 'Henriette Casierpad' en 'Frédéric Thomaspad' voor de fiets- en wandelpaden gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat en tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat en tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan te Gent liggen 2 fiets- en wandelpaden.

Sinds in 2018-2019 over de zogenaamde Ganzendrieswegel gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat een geschil door de rechtbank werd beslecht, zal dat pad zeker onder die naam gekend zijn bij een aantal buurtbewoners.

Het pad gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan te Gent zou gekend zijn als Groene Wallenweg.

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten wordt voorgesteld om deze paden officieel te benoemen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen. 

Het Archief Gent heeft voor deze locatie geen toponiemen gevonden.

Officialiseren van de respectievelijke namen is geen optie wegens min of meer gelijkluidendheid met bestaande plaatsnamen waardoor de hulp- en veiligheidsdiensten, in situaties van leven of dood, waarbij elke seconde telt, naar een verkeerde plaats met een min of meer gelijkaardige naam worden gestuurd. In geval van noodoproepen hebben de oproepers de plaatsnaam soms maar half begrepen, spreken ze die naam soms maar gedeeltelijk uit, …

De respectievelijke Ganzendrieswegel is min of meer gelijkluidend met de bestaande Ganzendries. Bovendien is het niet logisch de naam van de bestaande Ganzendries door te trekken naar de respectievelijke Ganzendrieswegel omdat ze niet aan mekaar grenzen.

De respectievelijke Groene Wallenweg is min of meer gelijkluidend met de bestaande Groenewalstraat.

De Vlaamse minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken heeft in zijn omzendbrief van 23 februari 2018 de richtlijn uitgevaardigd om geen gelijkluidende namen te gebruiken (Bron: https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/omzendbrieven/BeSt_Address_Richtlijnen_20180223.pdf).

In artikel 8, § 2, 4de punt van de opsomming, staat de aanbeveling dat ten stelligste afgeraden wordt ‘om meerdere straten met namen te hebben waarbij de straatnaam of een deel van de straatnaam volledig terugkomt in de naam van een andere weg (bv. Lindenstraat en Lange Lindenstraat)’.  

De omliggende straatnamen zijn genoemd naar hoogleraars aan wat nu de Universiteit Gent is (Fritz De Beulestraat, Frank Baurstraat, Corneel Heymanslaan), daarom werd voor de namen van de paden ook binnen deze piste gezocht. Meer bepaald binnen de piste van (vrouwelijke) hoogleraars Farmacologie en Geneeskunde omdat betreffende paden langs de campus Farmacologie lopen en vlakbij het universitair ziekenhuis liggen. De namen ‘Henriette Casierpad’ en ‘Frédéric Thomaspad’ worden voorgesteld. Na toetsing op gelijkluidendheid kunnen beide voorgestelde namen gebruikt worden.

Voor het pad gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat, wordt de naam ‘Henriette Casierpad’ voorgesteld. Wijlen mevrouw Henrica Casier werd geboren te Hasselt op 03/09/1906 en overleed te Gent op 09/06/1969 en was hoogleraar aan de Gentse universiteit - Farmacie en Farmacologie (Bron: http://www.ugentmemorialis.be/catalog/000003669). Ze schreef o.a. ook volgend boek: Casier, Henriette. Toxicologische en biochemische onderzoekingen over enkele nitroderivaten. Gent: Rijksuniversiteit te Gent, 1935. Ze was echter gekend als Henriette Casier, daarom wordt voorgesteld om die voornaam te gebruiken en niet haar officiële voornaam.

Voor het pad gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan, wordt de naam ‘Frédéric Thomaspad’ voorgesteld. De naam van wijlen de heer Frédéric Thomas werd voorgesteld door UGent. Hij werd geboren te Etterbeek op 01/03/1906 en overleed te Gent op 20/02/1986 en was gewoon hoogleraar aan de Gentse universiteit. Hij heeft ondermeer het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde uitgebouwd tot een volwaardige wetenschappelijke instelling met grote faam, zowel in binnen- als buitenland (Bron: https://www.ugentmemorie.be/personen/thomas-frederic-1906-1986).

Over deze plaatsnaamgevingen zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen. 

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Henriette Casierpad' principieel vast voor het fiets- en wandelpad gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Melkerijstraat te Gent, zoals aangeduid met groene kleur op bijgevoegd plan.

Artikel 2

Stelt de naam 'Frédéric Thomaspad' principieel vast voor het fiets- en wandelpad gelegen tussen de Armand Heinsstraat en de Corneel Heymanslaan te Gent, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan.


Bijlagen

  • PL603 situatieplan
  • PL603 plan nieuwe toestand