Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00677 - EVA vzw Startersfabriek - Bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2020 - Dagorde (met afsluiting van vereffening vzw) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 19:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00677 - EVA vzw Startersfabriek - Bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2020 - Dagorde (met afsluiting van vereffening vzw) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00677 - EVA vzw Startersfabriek - Bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2020 - Dagorde (met afsluiting van vereffening vzw) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_00677 - EVA vzw Startersfabriek - Bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2020 - Dagorde (met afsluiting van vereffening vzw) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • De statuten van EVA vzw Startersfabriek.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 246, § 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 23 september 2019 het voorstel tot de vrijwillige ontbinding van extern verzelfstandigd agentschap vzw Startersfabriek goed.

De algeme vergadering van EVA vzw Startersfabriek keurde op 24 september 2019 de vrijwillige ontbinding en de aanstelling van de vereffenaar, Mr. Gesquière, goed.

De vereffenaar is klaar met de werkzaamheden in verband met de vereffing van EVA vzw Startersfabriek en dus ook met de begroting van het netto-actief. Overeenkomstig art. 35 van de statuten van EVA vzw Startersfabriek zal in geval van ontbinding het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan de Stad Gent en aangewend worden ten voordele van hetzelfde of een gelijkaardig doel.

In deze context nodigt EVA vzw Startersfabriek via de vereffenaar, Mr. Gesquière, eerstdaags haar leden uit voor de bijzondere algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 26 juni 2020, vanaf 9 uur, via digitale weg.

De agendapunten zijn:

 1. Kennisname jaarrekening 31 december 2019 en verslag vereffenaar
 2. Kennisname verslag commissaris over jaarrekening 31 december 2019
 3. Goedkeuring jaarrekening 31 december 2019
 4. Kwijting aan bestuurders
 5. Kwijting aan commissaris
 6. Kwijting aan vereffenaar
 7. Kennisname tussentijdse balans 30 april 2020
 8. Kennisname verslag vereffenaar met oog op afsluiting vereffening
 9. Kennisname verslag commissaris met oog op afsluiting vereffening
 10. Kwijting aan commissaris
 11. Beslissing tot afsluiting vereffening en toebedeling netto-actief
 12. Kwijting aan vereffenaar
 13. Kwijting aan commissaris
 14. Bijzondere volmachten

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke (bijzondere) algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere (bijzondere) algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste (bijzondere) algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. Met deze algemene vergadering wordt de vereffening van de EVA vzw Startersfabriek definitief afgerond.

Overzicht van de uitgaven

Niet van toepassing

 

Overzicht van de inkomsten

 

Dienst*

Economie 

 

 

Budgetplaats

354090000 

 

 

Categorie*

Exploitatieontvangst 

 

 

Subsidiecode

nvt 

 

 

2020

492.341,11 euro* 

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

 

Later

 

 

 

Totaal

 

 

 

* Dit zijn de te verwachten ontvangsten, rekening houdend met een aantal lopende vorderingen.  Zie verslag vereffenaar

 

 

Verwachte ontvangsten

€ 492.341,11

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van EVA vzw Startersfabriek op 26 juni 2020 om 9 uur via digitale weg: 

 1. Kennisname jaarrekening 31 december 2019 en verslag vereffenaar
 2. Kennisname verslag commissaris over jaarrekening 31 december 2019
 3. Goedkeuring jaarrekening 31 december 2019
 4. Kwijting aan bestuurders
 5. Kwijting aan commissaris
 6. Kwijting aan vereffenaar
 7. Kennisname tussentijdse balans 30 april 2020
 8. Kennisname verslag vereffenaar met oog op afsluiting vereffening
 9. Kennisname verslag commissaris met oog op afsluiting vereffening
 10. Kwijting aan commissaris
 11. Beslissing tot afsluiting vereffening en toebedeling netto-actief
 12. Kwijting aan vereffenaar
 13. Kwijting aan commissaris
 14. Bijzondere volmachten

Artikel 2

Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering van EVA vzw Startersfabriek die plaatsvindt op 26 juni 2019 via digitale weg om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; en
- deel te nemen aan elke latere (bijzondere) algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste (bijzondere) algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • Verslag vereffenaar met oog op jaarvergadering over boekjaar '19.pdf
 • Startersfabriek - sluiting vereffening EY .pdf
 • Verslag vereffenaar met het oog op het afsluiten van de vereffening.pdf
 • CR Startersfabriek EY.pdf
 • 20200520_nota jaarrekening 2019 + Vereffening.pdf