Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00717 - Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van stadsondersteuning door Chirojeugd Vlaanderen vzw, FOS Open Scouting vzw, KSA vzw en Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00717 - Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van stadsondersteuning door Chirojeugd Vlaanderen vzw, FOS Open Scouting vzw, KSA vzw en Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00717 - Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van stadsondersteuning door Chirojeugd Vlaanderen vzw, FOS Open Scouting vzw, KSA vzw en Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - Goedkeuring 2020_GRMW_00717 - Subsidieovereenkomst 2020-2022 houdende het realiseren van stadsondersteuning door Chirojeugd Vlaanderen vzw, FOS Open Scouting vzw, KSA vzw en Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2. 

 

Voorgestelde uitgaven

€ 279.355,48

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Gentse jeugdbewegingen bieden kwaliteitsvol vrijetaansaanbod aan door een ruim bereik van activiteiten te voorzien waar kinderen en jongeren al spelend leren. Stadsondersteuning wil in Gent de lokale groepen hierin ondersteunen en begeleiden. De continuïteit en versterking van de groepen is de kernopdracht. De stadsondersteuners bieden de groepen en vrijwilligers stimulansen en groeikansen om zichzelf te blijven ontplooien.

Stadsondersteuning verhoogt de betrokkenheid tussen de Gentse jeugdbewegingen én met de stad door een versterkende rol op te nemen. Hierbij is het noodzakelijk om een netwerk uit te bouwen tussen de groepen onderling, hun buurt en de stad.

Als stadsondersteuner is het belangrijk dat de Gentse jeugdbewegingen een weerspiegeling zijn van de Stad Gent en moet er aandacht zijn voor de toegankelijkheid en diversiteit van de groepen. Stadsondersteuning zet zich in om alle Gentse kinderen en jongeren de kans te bieden om deel te nemen aan een jeugdbeweging. Hieraan wordt gewerkt door het opzetten en ondersteunen van vernieuwende initiatieven en het verruimen van de toegankelijkheid van jeugdbewegingen. Daarnaast versterkt stadsondersteuning de vrijwilligers door initiatieven en vormingen aan te bieden waarin ze kennis maken met nieuwe doelgroepen, ervaring op doen en hun netwerk versterken.

De vorige overeenkomsten werd opgestelden voor drie jaren, 2017, 2018 en 2019.
Deze subsidieovereenkomsten werden met 6 maanden verlengd tot en met 30/06/2020.
De nieuwe overeenkomsten gaat in op 01/07/2020 en loopt tot 31/12/2022.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De nieuwe overeenkomst wordt opgemaakt voor de periode 01/07/2020 tot en met 31/12/2022.

Om de Gentse jeugdbewegingen verder inhoudelijk te ondersteunen wordt er een subsidieovereenkomst gesloten met Chirojeugd Vlaanderen vzw, FOS Open Scouting vzw, KSA Nationaal vzw en Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.

Met vzw Chirojeugd Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor de realisatie van stadsondersteuning voor de Gentse Chiro-groepen, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt 69.902,87 euro.

Met FOS Open Scouting vzw, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor de realisatie van stadsondersteuning voor de Gentse FOS Open Scouting-groepen, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt 69.792,87 euro.

Met KSA Nationaal vzw, met maatschappelijke zetel te Vooruitgangsstraat 225, 1030 Brussel, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor de realisatie van stadsondersteuning voor de Gentse KSA-groepen, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt 69.792,87 euro.

Met Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel te Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor de realisatie van stadsondersteuning voor de Gentse Scouts en Gidsen-groepen, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt 69.866,87 euro.  

Voor de periode 01/07/2020 tot 31/12/2020 wordt de helft van het jaarbedrag toegekend. 

Deze nieuwe overeenkomst gaat in op 01/07/2020.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst

Jeugddienst

Jeugddienst

Jeugddienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300KS

3406300CH

3406300SG

3406300OS

budgetpositie

6491000

6491000

6491000

6491000

categorie

E subsidies

E subsidies

E subsidies

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

2020

11.127,68 euro

10.962,68 euro

11.201,68 euro

11.127,68 euro

2021

27.525,02 euro

27.800,02 euro

27.525,02 euro

27.525,02 euro

2022

28.302,93 euro

28.302,93 euro

28.302,93 euro

28.302,93 euro

2023

2.837,24 euro

2.837,24 euro

2.837,24 euro

2.837,24 euro

Totaal

69.792,87 euro

69.902,87 euro

69.866,87 euro

69.792,87 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van stadsondersteuning van de Gentse KSA-groepen met KSA Nationaal vzw ( Vooruitgangsstraat 225, 1030 Brussel), zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van stadsondersteuning van de Gentse FOS-groepen met FOS Open Scouting vzw (Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent), zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van stadsondersteuning van de Gentse Scouts en Gidsen-groepen met Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw (Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen), zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 4

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van stadsondersteuning van de Gentse Chiro-groepen met Chirojeugd Vlaanderen vzw (Kipdorp 30, 2000 Antwerpen), zoals gevoegd in bijlage. Bijlagen