Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00687 - Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd aanbod rond brede geletterdheid en sociale integratie binnen het project postmobiel wonen - periode 1 september 2020 - 30 april 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:33
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00687 - Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd aanbod rond brede geletterdheid en sociale integratie binnen het project postmobiel wonen - periode 1 september 2020 - 30 april 2023 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 39
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00687 - Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd aanbod rond brede geletterdheid en sociale integratie binnen het project postmobiel wonen - periode 1 september 2020 - 30 april 2023 - Goedkeuring 2020_GRMW_00687 - Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd aanbod rond brede geletterdheid en sociale integratie binnen het project postmobiel wonen - periode 1 september 2020 - 30 april 2023 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 248.698,20

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil komen tot een totaaloplossing voor alle terreinen waar momenteel mensen in mobiele woonwagens, caravans of barakken vaak in erbarmelijke omstandigheden wonen. Het stadsbestuur kiest voor een humane oplossing met gecentraliseerde opvang, genaamd het project 'postmobiel wonen'. Zo wordt een einde gemaakt aan verschillende kampementen in de stad waar clandestien mobiel wordt gewoond. 

Intra-Europese migranten die momenteel clandestien in Gent in mobiele woonwagens of barakken wonen, krijgen de keuze tussen ofwel instappen in het project met een verplicht begeleidingstraject ofwel ondersteuning voor vrijwillige terugkeer naar hun thuisland. In beide gevallen worden de bewoners en hun keuze geregistreerd. Gedurende het traject blijft het aanvaarden van begeleiding een voorwaarde om in het project te blijven.

Het project zal starten in november 2020 op de Lübecksite.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elke persoon die instapt in het project postmobiel wonen zal een begeleidingstraject aangaan met als doel te werken aan een realistisch toekomstperspectief om doorstroom te realiseren richting meer stabiele huisvesting.

Hiervoor wordt een individueel begeleidingstraject voorzien. Een onderdeel van dat traject behelst ook het werken aan integratie door het verwerven van de Nederlandse taal en het volgen van een integratiecursus. Voor dit luik gaat de Stad Gent een samenwerking aan met vzw Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland, Kolveniersgang 133, 9000 Gent. Hiertoe werd een subsidieovereenkomst 'voor de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd aanbod rond brede geletterdheid en sociale integratie binnen het project postmobiel wonen - periode 1/9/2020 – 30/4/2023' opgemaakt.

Ook met IN-Gent zal een overeenkomst gesloten worden. Zij zullen gezamenlijk een geïntegreerd aanbod ontwikkelen en uitvoeren rond brede geletterdheid en sociale integratie.

In de praktijk zal Centrum voor Basiseducatie vzw instaan voor een aanbod op maat van de doelgroep dat focust op taalverwerving, alfabetisering, gecijferdheid, digitale vaardigheden, ...  Er wordt gestart met een groepsaanbod op de Lübecksite met vaste contactmomenten. Naargelang de duurtijd van het project postmobiel wonen kan de methodiek van uitvoering bijgestuurd worden. Het aanbod wordt beschouwd als een voortraject op doorstroming naar het reguliere aanbod.

Er zal nauw samengewerkt worden met de betrokken stadsdiensten (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Dienst Outreachend Werken, Dienst Werk, Onderwijscentrum Gent) op het project die mede instaan voor het individuele traject.

De middelen worden ingezet vanaf 1/9/2020 en lopen door tot 30/4/2023. In 2020 wordt ingezet op ontwikkeling en opstart van het aanbod en inschakeling van dit aanbod binnen het project. Daarna wordt ingezet op uitvoering. Ten laatste in 2023 volgt de doorverwijzing naar het reguliere opleidings- en onderwijsaanbod. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Welzijn en Gelijke Kansen 
Budgetplaats 34226PW00 
Categorie* E subs 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2020 31.500 
2021 84.945,68 
2022 91.863,49 
2023 37.270,28 
2024 3.118,75 
2025  
Later  
Totaal 248.698,20 

Een jaarlijkse indexering van 1,68 % werd toegepast.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35148 Doelgroepgerichte initiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd aanbod rond brede geletterdheid en sociale integratie binnen het project postmobiel wonen met vzw Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland, Kolveniersgang 133, 9000 Gent, voor een looptijd van 1/9/2020 tot en met 30/04/2023, zoals gevoegd in bijlage.