Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00676 - Definitieve vaststelling van de straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor aan te leggen weggedeelten in de omgeving van het Mercatordok, van de gewijzigde straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor een gedeelte van de Adrien de Gerlachestraat en van de opheffing van de straatnamen voor een deel van de Philips Landsbergiuslaan en een deel van de Adrien de Gerlachestraat en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00676 - Definitieve vaststelling van de straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor aan te leggen weggedeelten in de omgeving van het Mercatordok, van de gewijzigde straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor een gedeelte van de Adrien de Gerlachestraat en van de opheffing van de straatnamen voor een deel van de Philips Landsbergiuslaan en een deel van de Adrien de Gerlachestraat en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00676 - Definitieve vaststelling van de straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor aan te leggen weggedeelten in de omgeving van het Mercatordok, van de gewijzigde straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor een gedeelte van de Adrien de Gerlachestraat en van de opheffing van de straatnamen voor een deel van de Philips Landsbergiuslaan en een deel van de Adrien de Gerlachestraat en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring 2020_GRMW_00676 - Definitieve vaststelling van de straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor aan te leggen weggedeelten in de omgeving van het Mercatordok, van de gewijzigde straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor een gedeelte van de Adrien de Gerlachestraat en van de opheffing van de straatnamen voor een deel van de Philips Landsbergiuslaan en een deel van de Adrien de Gerlachestraat en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 18/11/2019 de straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' principieel vast voor aan te leggen weggedeelten in de omgeving van het Mercatordok, van de gewijzigde straatnaam 'Philips Landsbergiuslaan' voor een gedeelte van de Adrien de Gerlachestraat en de opheffing van de straatnamen voor een deel van de Philips Landsbergiuslaan en een deel van de Adrien de Gerlachestraat.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 19/03/2020 tot 25/05/2020 werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de naam.

De naam van de nieuwe straatdelen en de wijziging van de straatnaam voor het bestaand straatdeel is zo gekozen dat het adres van de bestaande bedrijven langs de nieuwe en de af te schaffen wegen, niet moet worden gewijzigd.  De wijzigingen gaan in op datum van de definitieve vaststelling.

Op het straatnaambord kan volgend onderschrift worden aangebracht: 'Vlaams-Nederlands theoloog en wetenschapper, °1561 - +1632'

Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 5/03/2020 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit.  Overeenkomstig artikel 4,2° van het decreet plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd

Activiteit

AC34305 Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Philips Landsbergiuslaan' definitief vast voor aan te leggen weggedeelten in de omgeving van het Mercatordok, op het bijgevoegd plan aangeduid met 4 en 7

Artikel 2

Stelt de gewijzigde naam 'Philips Landsbergiuslaan' definitief vast voor het gedeelte van de Adrien de Gerlachestraat in de omgeving van het Mercatordok, op het bijgevoegd plan aangeduid met 5

Artikel 3

Keurt goed de definitieve vaststelling van de opheffing van de naam Philips Landsbergiuslaan voor de af te schaffen delen van de Philips Landsbergiuslaan in de omgeving van het Mercatordok, op het bijgevoegd plan aangeduid met 2 en 8.

Artikel 4

Keurt goed de definitieve vaststelling van de opheffing van de naam Adrien de Gerlachestraat voor het af te schaffen deel van de Adrien de Gerlachestraat in de omgeving van het Mercatordok, op het bijgevoegd plan aangeduid met 3.

Artikel 5

Keurt goed het aanbrengen van het onderschrift  'Vlaams-Nederlands theoloog en wetenschapper, °1561 - +1632'  op het straatnaambord.


Bijlagen

  • PL607 Plan