Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00674 - Definitieve vaststelling van de gewijzigde namen 'Marguerite Legotstraat' en 'Huguette Ingelaerestraat' voor delen van de Keiskantstraat te Drongen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 19:45
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00674 - Definitieve vaststelling van de gewijzigde namen 'Marguerite Legotstraat' en 'Huguette Ingelaerestraat' voor delen van de Keiskantstraat te Drongen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00674 - Definitieve vaststelling van de gewijzigde namen 'Marguerite Legotstraat' en 'Huguette Ingelaerestraat' voor delen van de Keiskantstraat te Drongen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring 2020_GRMW_00674 - Definitieve vaststelling van de gewijzigde namen 'Marguerite Legotstraat' en 'Huguette Ingelaerestraat' voor delen van de Keiskantstraat te Drongen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 20/01/2020 de namen 'Marguerite Legotstraat' en 'Huguette Ingelaerestraat'  principieel vast voor delen van de Keiskantstraat te Drongen

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 19/03/2020 tot 25/05/2020 werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de namen.

De gedeeltelijke straatnaamwijziging heeft impact op 1 adres, wij geven voldoende tijd voor aanpassing van de adresgegevens.  De gebruikelijke periode van 3 maanden wordt omwille van de vakantieperiode met een maand verlengd, zodat de gedeeltelijke straatnaamwijziging in voege gaat op 30/10/2020.

Op het straatnaambord kan volgend onderschrift worden aangebracht:

Voor Marguerite Legotstraat: 'Belgische politica, °1913 - +1977'

Voor Huguette Ingelaerestraat: 'Gentse politica, °1941 - +2009'

Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 4/03/2020 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit.  Overeenkomstig artikel 4,2° van het decreet plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd

Activiteit

AC34305 Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de gewijzigde naam 'Marguerite Legotstraat' definitief vast voor het gedeelte van de Keiskantstraat te Drongen, van de Sint-Gerolfstraat tot de knip ter hoogte van het Romeinse pad, zoals aangeduid op het bijgevoegd plan 'nieuwe toestand'.

Artikel 2

Stelt de gewijzigde naam 'Huguette Ingelaerestraat' definitief vast voor het gedeelte van de Keiskantstraat te Drongen, van de knip ter hoogte van het Romeinse pad tot de knip net voor de toegangsweg naar het complex Keiskant, zoals aangeduid op het bijgevoegd plan 'nieuwe toestand'.

Artikel 3

Keurt goed dat de gedeeltelijke straatnaamwijziging in voege gaat op 30/10/2020.

Artikel 4

Keurt goed het aanbrengen van het onderschrift  op het straatnaambord:

Voor Marguerite Legotstraat: 'Belgische politica, °1913 - +1977'

Voor Huguette Ingelaerestraat: 'Gentse politica, °1941 - +2009'


Bijlagen

  • PL618 Bestaande toestand
  • PL618 Nieuwe toestand