Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_VVB_00035 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Voorstel van raadsbesluit betreffende het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 22:24
Afgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Guy Verhofstadt, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_VVB_00035 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Voorstel van raadsbesluit betreffende het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 38
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_VVB_00035 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Voorstel van raadsbesluit betreffende het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard 2020_VVB_00035 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Voorstel van raadsbesluit betreffende het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Op 5 november 2007 hebben de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden gedebatteerd over “het dragen van opvallende religieuze, levensbeschouwelijke of ideologische symbolen door stadsambtenaren”.

In het Algemeen Personeelsreglement van de Stad Gent, meer bepaald in artikel 6, §1 en in de Leidraad voor Deontologisch Gedrag voor het personeel van de Stad Gent zit de verplichting tot neutraliteit van de personeelsleden van de Stad Gent reeds vervat. Deze verplichting dient nader te worden omschreven.

Lokale besturen kunnen in het kader van de lokale autonomie maatregelen nemen die erop gericht zijn het neutrale karakter van de openbare dienst te vrijwaren als dit maatregelen zijn met een algemeen karakter. 

Overeenkomstig artikel 11 van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel moeten de administratieve overheden over dergelijke maatregelen voorafgaandelijk overleg plegen met de representatieve vakorganisaties.

In het Algemeen Personeelsreglement van de Stad Gent, meer bepaald in artikel 6, §1 en in de Leidraad voor Deontologisch Gedrag voor het personeel van de Stad Gent zit de verplichting tot neutraliteit van de personeelsleden van de Stad Gent reeds vervat. Deze verplichting dient nader te worden omschreven.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Het Grondwettelijk Hof heeft een belangrijke uitspraak gedaan over het hoofddoekenverbod naar aanleiding van een decreet van de Franse Gemeenschap dat voor de scholen van het officieel onderwijs de mogelijkheid creëerde om een dergelijk verbod in te voeren. Volgens het Vlaams Belang kan nu ook de Vlaamse regering onmogelijk nog de andere kant opkijken. Het gebrek aan wetgevend optreden zorgt er immers al vele jaren voor dat scholen permanent geconfronteerd worden met slopende rechtszaken tegen hoofddoekverboden in schoolreglementen die worden aangespannen door integratie-onwillige moslima’s en hun belangenbehartigers van het gesubsidieerde linkse middenveld.

Het Vlaams Belang is tevreden over het nieuwe arrest van het Grondwettelijk Hof dat bevestigt dat het hoofddoekenverbod in het onderwijs de godsdienstvrijheid niet schendt. Het Vlaams Belang meent dat de Vlaamse regering nu geen enkel excuus meer heeft om geen hoofddoekenverbod in te voeren, wat zelfs opgenomen is in het regeerakkoord. Indien de regering dat echter toch weigert, zal het Vlaams Belang zelf een initiatief nemen in het Vlaams parlement om alle partijen kleur te laten bekennen. Alle steden en gemeenten verdienen immers duidelijkheid.

Nu het debat opnieuw in de actualiteit komt, wil Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad haar eerdere voorstel van raadsbesluit ter stemming voorleggen. Dit voorstel gaat verder dan enkel een hoofddoekenverbod in de scholen.

Uiteraard zal Vlaams Belang alle voorstellen die in dezelfde richting gaan, ondersteunen. We hopen dat ook andere partijen hierin zullen evolueren. Als zelfs sp.a-partijvoorzitter Conner Rousseau al de indruk wekt dat de hoofddoek verboden zou moeten worden voor meisjes onder de 16, is het zeker tijd voor alle partijen om aan te tonen dat ze menen wat ze zeggen.

 

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Tijdstip van indienen

vr 05/06/2020 - 17:39

Initiatiefrecht

Artikel 1

Artikel 1:

Enig artikel.- De gemeenteraad beslist:


1. 1. het algemene principe goed te keuren waarbij het dragen van uiterlijke kentekenen

van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door

personeelsleden die de Stad vertegenwoordigen ten aanzien van derden niet toegelaten

is. Hiermee worden de personeelsleden bedoeld die in rechtstreeks contact staan met

het publiek, klanten of externe partners, alsook de personeelsleden in uniform.

1. 2. het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven verdere

uitvoering te geven aan het algemene principe zoals bepaald in het eerste punt van deze

beslissing en hiertoe voorafgaandelijk een overleg op te starten met de representatieve

vakorganisaties in toepassing van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.