Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00752 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2019 en activiteitenverslag over 2019 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2019 en kwijting voor het boekjaar 2019 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Karlijn Deene, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00752 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2019 en activiteitenverslag over 2019 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2019 en kwijting voor het boekjaar 2019 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 39
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 2
Tom De Meester, Sonja Welvaert
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00752 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2019 en activiteitenverslag over 2019 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2019 en kwijting voor het boekjaar 2019 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring 2020_GRMW_00752 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2019 en activiteitenverslag over 2019 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2019 en kwijting voor het boekjaar 2019 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.
  • Vennootschapswetgeving, artikel 554.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 27 mei 2020 heeft de raad van bestuur van AG sogent de jaarrekeningen 2019 volgens de vennootschapsbelasting en volgens BBC vastgesteld samen met het bijhorende verslag van de commissaris-revisor.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van artikel 243 § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moet de raad van bestuur van elk autonoom gemeentebedrijf jaarlijks de jaarrekening ter advies voorleggen aan de gemeenteraad. Overeenkomstig artikel 27, § 2 van de statuten van sogent moet de gemeenteraad deze jaarrekening goedkeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de 3de dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad.

Thans wordt de gemeenteraad uitgenodigd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor en van het activiteitenverslag van AG sogent over 2019, goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2019 van AG sogent volgens de vennootschapswetgeving, advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van AG sogent volgens BBC en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2019 - dit laatste onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid zoals voorzien in DLB art. 235 § 4.

Tevens wordt gevraagd om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor van AG sogent voor wat betreft de incorporatie van NV Buffalo (ten gevolge van de vereffening van de NV Buffalo). 

Activiteit

AC35249 Opvolging verbonden rechtspersonen in team B&C

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor m.b.t. de jaarrekening 2019 volgens de vennootschapswetgeving, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Neemt kennis van het activiteitenverslag van AG Sogent over 2019, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed de jaarrekening 2019 van AG Sogent volgens de vennootschapswetgeving, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 4

Brengt advies uit over de jaarrekening 2019 van AG Sogent volgens de BBC, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 5

Verleent kwijting voor het boekjaar 2019 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de toezichthoudende overheid. 

Artikel 6

Verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor van Sogent voor de incorporatie van de NV Buffalo (ten gevolge van de vereffening van de NV Buffalo).


Bijlagen

  • Activiteitenverslag 2019.pdf
  • Jaarrekening BBC 2019.pdf
  • Getekend afschrift besluit RvB JRR2019
  • Jaarrekening en commissaris verslag Vennootschapswetgeving 2019
  • Getekend afschrift Rvb Activiteitenverslag 2019
  • Jaarrekening 2019 en commissarisverslag - getekende versie