Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00751 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 voor de realisatie van een parkeergebouw op de site UCO Maïsstraat - Addendum 1 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00751 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 voor de realisatie van een parkeergebouw op de site UCO Maïsstraat - Addendum 1 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00751 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 voor de realisatie van een parkeergebouw op de site UCO Maïsstraat - Addendum 1 - Goedkeuring 2020_GRMW_00751 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 voor de realisatie van een parkeergebouw op de site UCO Maïsstraat - Addendum 1 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De beheersovereenkomst 2020-2025 met het OCMW Gent en sogent, goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2019, artikel 11.

Voorgestelde uitgaven

€ 12.570.941,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2de lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, heeft het voormalige UCO-fabrieksterrein van ca. 11 ha in de Gentse Bloemekenswijk in 2010 aangekocht en vervolgens gerenoveerd tot een bedrijventerrein voor sociale economiebedrijven (SEC), het Dienstenbedrijf van de Stad en OCMW Gent, de Dienst Activering van OCMW en een recyclagepark van IVAGO. Het voormalige Balenmagazijn werd volledig gerenoveerd en centraliseert gemeenschappelijke functies: een centraal onthaal, vergaderzalen, opleidingslokalen, een bedrijfskeuken en een restaurant.

De Stad Gent wenst een parkeergebouw te bouwen voor de huidige en toekomstige werknemers op de UCO-site, om de parkeerdruk op de omliggende Bloemekenswijk te beperken. Het parkeergebouw moet plaats bieden aan de werknemers van de sociaal-economische bedrijven die hun intrek nemen in de bestaande UCO-loods.

Sogent is op heden eigenaar van de UCO-loods en werd gevraagd de bouw van de parking te begeleiden, om nadien de grond incl. gebouw over te dragen aan de Stad Gent.

De gemeenteraad in zitting van 26 september 2016 en de raad van bestuur van sogent in zitting van 28 september 2016 keurden BSO 1 “UCO Parking (UCOPAR) – bijzondere samenwerkingsovereenkomst Stad Gent – sogent (studie- en ontwerpfase, voorbereidende werken en aanbestedingsfase)” goed.

De gemeenteraad in zitting van 18 december 2017 en de raad van bestuur van sogent in zitting van 20 december 2017 keuren BSO 2 “UCO Parking (UCOPAR) – bijzondere samenwerkingsovereenkomst Stad Gent – sogent (realisatie van een parkeergebouw)” goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 11 van de ‘Beheersovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en Stadsontwikkeling Gent’, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2019 en de raad van bestuur van sogent in zitting van 19 december 2019, wordt overgegaan tot het sluiten van een addendum bijzondere samenwerkingsovereenkomst (addendum BSO 2) tussen de Stad Gent en sogent voor de bouw van een parking in de UCO-site aan de Maïsstraat. Het addendum BSO 2 omvat de realisatie van het parkeergebouw.

De aanleiding tot de opmaak van het addendum BSO 2 is de gestegen kostprijs in aanloop naar de realisatie van het parkeergebouw. De stijging van de kostprijs, nl.€ 420.000, is te wijten aan verschillende oorzaken, met name de wijziging van een low-cost naar een degelijk uitgerust parkeergebouw, extra softkosten en extra beheerskost.

Voor de realisatie van het parkeergebouw wordt in 2022 de verkoop van sogent aan de Stad Gent voorzien, nl. € 6.404.208 (incl. risico-marge). Dit bedrag betreft de som van € 5.965.000, via renteloze lening verstrekt, en € 439.208, de grondwaarde en waarde van de voormalige bebouwing.

De terugbetaling van de renteloze leningen aan de Stad Gent zal gebeuren op het moment van de realisatie van het project. Met realisatie wordt de verkoop bedoeld van het onroerend goed. Bij het verlijden van de authentieke akte zal de Stad Gent de transactieprijs voldoen door, van deze prijs, de renteloze leningen die zij voor dit project heeft verstrekt in mindering te brengen. In de mate dat de transactieprijs lager is dan de afhandelingswaarde, zal de renteloze lening, ten belope van het verschil, omgezet worden in een subsidie.

Overzicht van de uitgaven


Dienst

(1)   BMO

(2)   BMO

(3)   BMO

(4)   WRK

(5)   BMO

Budgetplaats

406220001

406220001

406220001

404650001

406220001

Categorie

I (2210000)

I (2210000)

I (2200000)

I (2210000)

I (2802000)

Subsidiecode

SVF.UCP

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

t.e.m. 2019

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

400.731 EUR

2020

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2.351.689 EUR

2021

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

3.212.580 EUR

2022

1.500.000 EUR

4.166.733 EUR

439.208 EUR

500.000 EUR

0 EUR

2023

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2024

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2025

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Totaal

1.500.000 EUR

4.166.733 EUR

439.208 EUR

500.000 EUR

5.965.000 EUR


Overzicht van de inkomsten


Dienst

(1)   SUB

(2)   BMO

Budgetplaats

406220001

406220001

Categorie

I (1500200)

I (2802100)

Subsidiecode

SVF.UCP

NIET_RELEVANT

2020

0 EUR

0 EUR

2021

0 EUR

0 EUR

2022

1.500.000 EUR

5.965.000 EUR

2023

0 EUR

0 EUR

2024

0 EUR

0 EUR

2025

0 EUR

0 EUR

Totaal

1.500.000 EUR

5.965.000 EUR


Verwachte ontvangsten

€ 7.465.000,00

Activiteit

PR40622 Realiseren van parkeergebouw Het Getouw

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum 1 bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, voor de realisatie van een parkeergebouw op de site UCO Maïsstraat, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen