Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00755 - Belasting op film- en erotische voorstellingen - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00755 - Belasting op film- en erotische voorstellingen - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 8
Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Mieke Bouve, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00755 - Belasting op film- en erotische voorstellingen - Wijziging 2020_GRMW_00755 - Belasting op film- en erotische voorstellingen - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 41, 14°.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 de belasting op film- en erotische voorstellingen goed voor het aanslagjaar 2020. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De bioscopen hebben gedurende maanden stil gelegen door de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. Met ingang van 1 juli 2020 kunnen zij onder beperkte capaciteit heropstarten.

Het belastingreglement bevat enkele bepalingen die niet zijn afgestemd op een veilige en normale heropstart. Artikel 4van het reglement legt het gebruik van genummerde papieren toegangsbewijzen op. Bezoekers die hun ticket digitaal op voorhand bestellen, moeten hun bestelcode dan ook inwisselen - aan publieke terminals of aan de loketten - voor een papieren toegangsbewijs. Dit is een onnodig contactpunt tussen de bezoeker ofwel een door andere bezoekers gebruikt inwisseltoestel, ofwel een loketbediende.

In artikel 4, dat verplicht papieren genummerde tickets oplegt, kan daarom een bijkomende paragraaf ingevoegd worden die toestaat van die verplichting af te wijken, indien de uitbater gebruik maakt van digitale tickets. Zo kunnen bezoekers de barcode rechtstreeks (van hun eigen afgedrukt papier of van hun scherm) en contactloos scannen bij het betreden van de zalen. Deze afwijking is verantwoord in het kader van de volksgezondheid.

Deze aanpassing is geen voorafname voor de toekomst, gezien het reglement voorlopig enkel voor 2020 werd vastgesteld.


Daarnaast wordt in artikel 6, §1, e bepaald dat de registerplicht terug kan ingevoerd worden, onder meer indien de bezoekersaantallen op jaar- of kwartaalbasis te sterk dalen. Deze bepaling werd ingevoerd om de registerplicht terug in te voeren bij vermoeden van misbruik. De toegestane percentages zijn immers gebaseerd op de vastgestelde jaarlijkse afwijkingen tijdens de jaren voorafgaand aan de wijzigingen. De bezoekersaantallen zullen in 2020 echter aanzienlijk lager liggen, en dit uiteraard zonder dat sprake is van misbruik. Het is daarom aangewezen, om zowel voor de uitbaters als de administratie de administratieve last te verlichten, met de kwartalen van 2020 geen rekening te houden voor de toepassing van die bepalingen. Er wordt daarom een zin toegevoegd aan artikel 6, §1, e.


De wijzigingen gaan in met ingang van 1 juli 2020. De Dienst Belastingen is belast met de toepassing van het gewijzigde reglement.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Voegt met ingang van 1 juli 2020 een §3 toe aan artikel 4 van het reglement 'Belasting op film- en erotische voorstellingen' :

"De verplichtingen voorzien in § 1 en § 2 van dit artikel vervallen indien de uitbater gebruik maakt van digitale tickets, na melding aan de bevoegde administratie. "

Artikel 2

Voegt met ingang van 1 juli 2020 een zin toe aan artikel 6, §1, e van het reglement 'Belasting op film- en erotische voorstellingen' :

"Er wordt voor de punten 1 en 2 geen rekening gehouden met kwartalen in het jaar 2020."

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Belasting op film- en erotische voorstellingen' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen belastingreglement
  • Gecoördineerde versie belastingreglement
  • Gecoördineerde versie belastingreglement - met markeringen