Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00750 - Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 1 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00750 - Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 1 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00750 - Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 1 - Goedkeuring 2020_GRMW_00750 - Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 1 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De beheersovereenkomst 2020-2025 met het OCMW Gent en sogent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.946.905,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2de lid, 5°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 22 mei 2018 de bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst (BSLO) met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, inzake de uitbreiding van het Design museum Gent goed. De raad van bestuur van sogent keurde deze BSLO goed in de zitting van 24 mei 2018. In deze BSLO werden afspraken gemaakt met het oog op de opmaak van een erfgoedbeheersplan, de uitbreiding van het Design museum Gent met een nieuwe vleugel in de Drabstraat en bijhorende restauraties aan Huis Leten en Hotel de Coninck.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het voorontwerp van TRANS Carmody Groarke en RE-ST architecten stelt voor de vleugel 1992 te herevalueren en aan te pakken. Er zijn veel problemen met condensatie op de ramen (enkel glas), de vides zijn o.a. op het vlak van akoestiek en verwarming problematisch. Het dichtmaken van de vides in vleugel ’92, resulteert in ongeveer 195 m² meer exporuimte per verdieping en genereert voordelen op het vlak van onder meer akoestiek, verduistering en flexibiliteit.

Het ontwerpteam stelt voor de -2 van de nieuwe vleugel DING achterwege te laten en de daar voorziene functies te verschuiven naar de -1 van vleugel ’92. Het schrappen van de -2 van DING betekent een grote besparing.

Voor DING werden volgende keuzes gemaakt:

  • schrappen van niveau -2 DING
  • geen niveau +5 DING (al zo bij wedstrijdontwerp)
  • schrappen gelijkvloers op koer Huis Leten
  • schrappen -1 onder koer Huis Leten.

Deze gewonnen kost wordt verschoven en aangewend voor het aanpakken van vleugel ’92.

Daarom wordt nu voorgesteld volgende bedragen uit projectfiche 1 en projectfiche 2 extra ter beschikking te stellen van sogent via addendum nr. 1 bij de BSLO.

1) Projectfiche 1: betreft het bedrag voor “werken ter hoogte van de koetspoort sas Huis Leten - diverse aanpassingen doorgang naar nieuwbouw”, zijnde  133.100  en voorzien in deze legislatuur.

De optimalisatie sas Huis Leten (aansluiting nieuwe vleugel op Huis Leten in de zone koetspoort): circulatie voor personeel, aangelanden en laden en lossen, incl. controle en veiligheid, was niet inbegrepen in de oorspronkelijke BSLO, zie onder 1.1, en wordt nu via addendum 1 aan het beschikbare budget voor sogent toegevoegd.

2) Projectfiche 2: betreft het bedrag voor “Herinrichting inkomzone hoofdingang Hotel De Coninck (waaronder aanpassingen i.h.k.v. toegankelijkheid, nieuw meubilair in balie, shop, en vestiaire, glazen deuren voor sasvorming)”, zijnde  980.705   en voorzien in deze legislatuur.

De herinrichting van de hoofdingang aan de Jan Breydelstraat, was niet inbegrepen in de oorspronkelijke BSLO, zie onder 1.1, en wordt nu via addendum 1 aan het beschikbare budget voor sogent toegevoegd.

3) Uit projectfiche 2: betreft het bedrag voor “Restauratie van de historische gevel van de vleugel d.d. 1992 (plaatsen voorzetramen). Dit gaat over 21 grote ramen, een portaal, 9 ronde ramen”, zijnde  133.100  en voorzien in deze legislatuur.

Gezien vleugel '92 in het ontwerp deels wordt aangepakt (zie 1.2), werd in overleg met FM gesteld dat het voorziene budget voor de renovatie van de gevel vleugel ’92 zal worden uitgevoerd via sogent, en wordt nu via addendum 1 aan het beschikbare budget voor sogent toegevoegd.

4) De campagne ‘Helemaal mijn DING’ van AGB Kunsten en Design (georganiseerd door Design Museum Gent) kadert in het verwerven van € 1.000.000 via crowdfunding voor het project DING.

Een kubus van één kubieke meter zal in de nieuwe vleugel DING geplaatst worden. Iedere kubieke centimeter is 1 euro waard. Doosjes worden verkocht van verschillende grootte, van 8 tot 1.000 euro. Iedereen kan een doosje aankopen om zijn eigen favoriete object daarin veilig te laten bewaren voor de komende 100 jaar. Mensen wordt uitgenodigd het verhaal achter het object neer te schrijven en, indien gewenst, te delen. Iedere kubieke centimeter schrijft geschiedenis. 100 jaar na de opening van DING wordt de kubus geopend en keren de objecten terug naar de familie van de schenker. 

De opbrengst van de campagne ‘Helemaal mijn DING’ werd geraamd op € 700.000 en werd opgenomen in de goedgekeurde projectfiches in Sirius.

Een bedrag van € 700.000 voor DING, voorzien in deze legislatuur, zal ingezet worden voor de realisatie van DING en het deels aanpakken van vleugel ’92 (zie 1.2), en wordt nu via addendum 1 aan het beschikbare budget voor sogent toegevoegd.

Totaal

Totaal € 133.100 + € 980.705  + € 133.100  + € 700.000  =  € 1.946.905 incl. btw.

De btw is een kost voor de Stad Gent. Er wordt door de Stad Gent geen btw gerecupereerd. De bedragen bij de Stad Gent zijn bedragen inclusief btw, sogent hanteert (in de budgetfile) bedragen exclusief btw , vermits de btw voor sogent aftrekbaar/recupereerbaar is.

Sogent kan aan de Stad, via BSLO addendum 1, voor de realisatie van de nieuwe vleugel in de Drabstraat en bijhorende restauraties aan Huis Leten en Hotel de Coninck, een bedrag aan kosten opvragen van €  1.609.012 excl. btw (€  1.946.905 incl. btw). Daarom wordt dit addendum 1 bij de BSLO ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd/Staf

Budgetplaats

405470001

Categorie*

I

Subsidiecode

CVL.UDM

2020

25.773 EUR

2021

57.989 EUR

2022

1.425.443 EUR

2023

434.481 EUR

2025

3.219 EUR

Totaal

                                         1.946.905 EUR


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum nr. 1 bij de bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent,  voor de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen