Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00757 - EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Algemene vergadering van 18 juni 2020 - Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00757 - EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Algemene vergadering van 18 juni 2020 - Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00757 - EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Algemene vergadering van 18 juni 2020 - Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging 2020_GRMW_00757 - EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Algemene vergadering van 18 juni 2020 - Dagorde (met o.m. statutenwijziging) - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, § 2;
 • De statuten van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 246, § 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De algemene vergadering van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent  wordt digitaal georganiseerd op 18 juni (19u). 

De agendapunten zijn:

 1. Verwelkoming door de voorzitter
 2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 27 maart 2019
 3. Formele goedkeuring jaarrekening 2019
 4. Kwijting bestuurders
 5. Kwijting commissaris
 6. Aanstelling commissaris
 7. Impact Corona: organisatorisch / financieel
 8. Verbouwing stavaza
 9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Stad Gent - Muziekcentrum De Bijloke
 10. Goedkeuring statutenwijziging Muziekcentrum De Bijloke
 11. Rondvraag

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald: om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. Met deze beslissing bekrachtigt de gemeenteraad dit mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent. 

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de digitale algemene vergadering van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent op 18 juni 2020 (19u)

 1. Verwelkoming door de voorzitter
 2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 27 maart 2019
 3. Formele goedkeuring jaarrekening 2019
 4. Kwijting bestuurders
 5. Kwijting commissaris
 6. Aanstelling commissaris
 7. Impact Corona: organisatorisch / financieel
 8. Verbouwing stavaza
 9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Stad Gent - Muziekcentrum De Bijloke
 10. Goedkeuring statutenwijziging Muziekcentrum De Bijloke
 11. Rondvraag

Artikel 2

Bekrachtigt het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de digitale algemene vergadering van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bijlagen

 • 20191105_ontwerp statutenwijziging Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw.pdf
 • 20200430_DO_Samenwerkingsovereenkomst_EVA vzw-BIJLOKE en Stad Gent.pdf