Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00761 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent, KAA Gent CVBA SO en de vzw Voetbal in de stad voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Fourat Ben Chikha, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00761 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent, KAA Gent CVBA SO en de vzw Voetbal in de stad voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00761 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent, KAA Gent CVBA SO en de vzw Voetbal in de stad voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring 2020_GRMW_00761 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent, KAA Gent CVBA SO en de vzw Voetbal in de stad voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.562.132,12

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Begin 2007 werd de samenwerking tussen de Stad Gent en KAA Gent bij de ontwikkeling van het voetbalstadion van KAA Gent gekoppeld aan de  uitbouw van een ‘open stadionwerking’. Het bestuursakkoord 2007-2012 vermeldt: “een open stadionmanager zal er over waken dat de infrastructuur ook zal dienen voor sociaal-culturele activiteiten, de organisatie van maatschappelijke projecten voor jongeren uit kansengroepen, enz.

Eind 2007 publiceerde KAA Gent als eerste Belgische voetbalclub een sociaal charter. waarin de vereniging zich engageerde “tot het oprichten van een aan KAA Gent verbonden organisatie die onder coördinatie van een open stadionmanager projecten en acties opzet die een maatschappelijke meerwaarde bieden voor Gent en de inwoners van Gent”.

Op 13.1.2010 werd de vzw Voetbal in de stad opgericht, met als leden de vzw KAA Gent (sinds 22.6.2016 KAA Gent CVBA SO), de vzw ‘Gent stad in werking-projecten’, de Stad Gent en het OCMW Gent. Op 6.11.2011 werd de Supportersfederatie KAA Gent vzw aanvaard als lid van de vzw. Sindsdien telt vzw Voetbal in de stad de vijf voornoemde leden.

De vzw Voetbal in de stad beoogt, op basis van de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en met de inzet van de professionele voetbalorganisatie KAA Gent, de realisatie van een open stadionwerking, om aldus het sociale weefsel op lokaal-regionaal vlak te versterken. De vereniging zal in het kader van dit doel extra inspanningen leveren betreffende de integratie van kwetsbare doelgroepen in de stad.

Naast voetbal worden ook andere sporten en activiteiten door de KAA Gent Foundation ingezet als middel tot het versterken van mensen. Het merk en de kleuren van KAA Gent zijn daarbij de verbindende factoren. Ook de kracht van de sociaal-sportieve methodiek is onlosmakelijk met dit merk en met deze kleuren verbonden. Daarom werkt de vzw Voetbal in de stad sinds 2017 onder de "werknaam" KAA Gent Foundation.

De werking van de organisatie werd vorm gegeven in de vroegere beleidsplannen ‘Kansen voor de stad’ en ‘De verbindende kracht van KAA Gent’.

De samenwerking tussen de Stad Gent en het OCMW Gentt en de vzw Voetbal in de stad enerzijds en KAA Gent CVBA SO en de vzw Voetbal in de stad anderzijds willen we nu voortzetten via een masterconvenant voor de periode 01/07/2020 tot en met 31/12/2025.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven. Samen maken we Gent met haar burgers en partners en proberen we meer Gentenaars aan het werk te krijgen met een Gents arbeidspact. Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg. 

Het realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod en een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners zijn hierbij essentieel. We verhogen het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt. We streven ernaar dat elke Gentenaar maximaal de kans krijgt op een gezond leven.

Het sluiten van een subsidieovereenkomst met KAA Gent CVBA SO en de vzw Voetbal in de stad voor de periode van 01/07/2020 tot en met 31/12/2025 kadert binnen de realisatie van deze doelstellingen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Sportdienst  Sportdienst  Dienst Beleidsparticipatie OCMW - Ouderzorg OCMW Sociale Dienst
Budgetplaats 3448100IS  3448100GV  404900001  R0010000 D0010000
Categorie* E Subs  E subs  E subs  E Subs E Subs
Subsidiecode NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT
2020 58.500,00  22.500,00  49.500,00  9.000,00 7.200,00
2021 126.463,70  48.629,50  106.984,90  19.451,80 15.561,44
2022 136.273,41  52.412,85  115.308,27  20.965,14 16.772,11
2023 139.693,87  53.728,41  118.202,51  21.491,37 17.193,09
2024 143.200,19  5.386,03  11.849,26  22.030,80 17.624,64
2025 146.794,52      22.583,77 18.067,02
Later 14.715,50      2.263,90 1.811,14
Totaal 765.614,17  182.656,79  401.844,94  117.786,78 94.229,44

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34481 Wegnemen drempels tot sportparticipatie

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent, KAA Gent CVBA SO en de vzw Voetbal in de stad, de twee laatstgenoemden met zetel Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent, voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025, zoals gevoegd in bijlage.