Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_VVB_00036 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping verhoging bedrijfsbelasting

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 21:52
Afgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Guy Verhofstadt, Sara Matthieu, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_VVB_00036 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping verhoging bedrijfsbelasting
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 36
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_VVB_00036 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping verhoging bedrijfsbelasting 2020_VVB_00036 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Schrapping verhoging bedrijfsbelasting

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Het stadsbestuur heft op de in onze stad gevestigde ondernemingen een ‘algemene bedrijfsbelasting’ via het ‘Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen’. Ondernemingen tot 500m² zijn vrijgesteld.

Tijdens de themacommissie financiën van 14 november 2019 werd aangekondigd dat de huidige meerderheid de inkomsten van deze algemene bedrijfsbelasting plande te verhogen met 1,5 miljoen euro vanaf 2021 (met verwijzing naar ‘milieucomponenten’ in het te hervormen belastingreglement).

In het nieuwe financiële Meerjarenplan 2020-25 werd deze doelstelling ook opgenomen (p. 233): de ‘algemene bedrijfsbelasting’ stijgt van 6.192.784 euro in 2020 naar 7.797.687 in 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Uit een recent rapport van Graydon blijkt dat 32.000 jobs in onze stad bedreigd zijn omwille van de coronacrisis, met name ook bij de grotere bedrijven.

In die optiek is het uit den boze om de Gentse ondernemingen te confronteren met een belastingverhoging. Dit zou ongetwijfeld een bijkomend nefast effect hebben op de Gentse werkgelegenheid en de positieve impact van de toegezegde kwijtschelding/opschorting van belastingen tijdens de coronamaanden ongedaan maken.

Het stadsbestuur moet nu voluit inzetten op het beschermen van de jobs bij de Gentse ondernemingen, niet op het werven van extra inkomsten die ten koste zullen gaan van jobs.

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie:

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

ma 15/06/2020 - 17:09

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepen opdracht om de geplande verhoging van de algemene bedrijfsbelasting te schrappen en de cijfers in het financieel meerjarenplan dienovereenkomstig aan te passen.