Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00766 - Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2019 - Kennisneming

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 21:43
Behandeld

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_GRMW_00766 - Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2019 - Kennisneming 2020_GRMW_00766 - Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2019 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 219.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 219.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur (artikel 217-220-101) voorziet dat elke lokale overheid over een organisatiebeheersingsysteem beschikt. 

Organisatiebeheersing moet een redelijke zekerheid verschaffen over:

 • het bereiken van doelstellingen;
 • het naleven van wetgeving en procedures;
 • de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
 • het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
 • de bescherming van activa;
 • het voorkomen van fraude.

In de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van juni 2019 werd het 'Kader voor Organisatiebeheersing' goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig artikel 219 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, rapporteert de algemeen directeur jaarlijks over de organisatiebeheersing.

In het rapport over 2019 worden volgende hoofdstukken besproken:

 1. Wat is organisatiebeheersing?
 2. Waarom zetten we in op organisatiebeheersing?
 3. Organisatiebeheersing in Stad Gent
 4. Organisatiebeheersing bij de verbonden rechtspersonen
 5. Interne audit en externe audit
 6. Tot slot

Het rapport licht toe hoe we via het inzetten op een cultuur van continu verbeteren én sterk risicomanagement werken aan een optimale organsiatiebeheersing. Zowel in het rapport als in de bijlagen leest u concrete realisaties in dit kader.

Activiteit

AC34623 Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bij dit besluit gevoegde rapport, over het jaar 2019, van de algemeen directeur over de organisatiebeheersing in Stad en OCMW Gent. 


Bijlagen

 • 20200514_Rapport Organisatiebeheersing 2019.docx
 • 20200508_RapportOB2019_Bijlage1_Model Organisatiebeheersing Gent.docx
 • 20200508_RapportOB2019_Bijlage2_Risicoanalyse Organisatieniveau.docx
 • 20200514_RapportOB2019_Bijlage4_Verbonden Rechtspersonen.docx
 • 20200508_RapportOB2019_Bijlage3_Risicoanalyse DienstEnProcesniveau.docx